*** Evidensbaserad Natural Horsemanship ***

Välkommen till Makawee Ranch!

"Be guided by your horse"

Vår mål

Att hjälpa och motivera varje enskild ekipage att utvecklas tillsammans och bygga upp en  relation som  är nöjsamt, harmonisk, i balans och säker.

Att undervisa att bli mer medvetna om sin egna och hästens kroppsspråk  för att kunna förstå varandra bättre.

Att sprida kunskap om en harmonisk och säker hästhantering. 

Vår vision

Genom arbete vid hand, frithedsarbete och ridning som går efter den vision att ta det steg för steg. Man jobbar tillsammans med hästen för att få en balanserad samvaro. När man lyssnar på sin häst och talar tillbaka i ett språk hästen känner till kommer hästen ha det mycket lättare att bli motiverad och jobba med dig.

Alla hästar är sina egna individer och har sin egna personlighet. Att lyssna på hästen och att  observera den är en del av hur man kan jobba vidare till en mer harmonisk samvaro med sin häst. 

Våra ledord

Samspel genom kommunikation, acceptans och autonomi

Harmoni

Frihet av val

Säker hästhantering

 

Här hittar du produkter vi säljer av bland annat Weaver och Chia de Gracia, intressanta blog inlägg, kursutbud, online kurser och lektioner och mycket mera. Allt hittar ni uppe i hemsidans menu.

“Djur har en oberoende vilja, och för att kontrollera dem krävs intelligens och strategi”

“Ask often, be content with a little, reward always”

Det tyckte jag att var den perfekta förklaring för att vara namnet till min verksamhet.

 

Blandning av vetenskap och Horsemanship

Här hos Makawee Ranch gör vi en blandning av båda EBH (Evidensbaserad Horsemanship) och NH (Natural Horsemanship).

EBH kombinerar empirisk data och vetenskaplig forskning med en trivsam förståelse för hästens nervsystem. Med den kunskap anpassar vi vår Natural Horsemanship där vi tar hänsyn till hästens egna villkor.

”En filosofi om hur man skapar en naturlig relation med sin häst, ur hästens perspektiv”