Publicerad den

100% naturlig tillskott

Just nu har vi olika produkter från Chia de Gracia hemma (och flera är på väg)!

Det som finns just nu:
Joint Buddy
Electrolyte Up
Nässla
Stress Away
Deep Breath
Tummy Saver
MineralMix

Varför naturlig tillskott?
Många örter fungerar som naturliga läkemedel och kunskapen om deras användning baseras på långvarig kunskap, forskning och erfarenhet. Många läkemedel har kommit till oss från växtriket, såsom exempelvis aspirin.

Ett naturligt hästfoder baseras på växter, örter, frön, bär, träd och buskar, lavar, alger mm från naturen. En häst som strövar fritt i naturen skulle beta upp till flera hundra olika växtarter och därigenom få i sig en väldig mängd olika och mångsidiga näringsämnen. Idag baseras utfodringen av hästar till stor del på odlat hö samt ett fåtal utvalda kraftfodersorter, som så gott som utan undantag behöver kompletteras med olika typer av vitaminer och spårämnen för att uppfylla kroppens absoluta behov. Nuförtiden baseras även beteshagarna oftast på gräsvall. Trots att hästarna allt mer sällan får komma ut på äkta naturbete kan naturbeteshagens mångsidighet ändå delvis kompenseras genom att tillsätta olika slags örter, bär och växtdelar i fodret. Örter och växter berikar den moderna hästens ofta ensidiga kost, ökar salivavsöndringen och stöder matsmältningen.