Om equine holistic

Equine holistic
Detta är ett sätt att hjälpa din häst med deras allmänna hälsa genom att använda en helhetlig alternativ hälsohantering.

Tusentals år sedan, långt innan de “syntetiska” läkemedel användes, örter var den enda tillgängliga källan för potentiellt hälsoförbättrande medel och därför också användes i stor utsträckning. Örter kan säkert spela en värdefull roll i behandling eller förebyggande av sjukdom när de används tillsammans med konventionell eller kompletterande medicin.

Som växtätare är det naturligt för hästar att söka och äta örter, som rödklöver, vitlök, maskros och nässlor, som har läkande egenskaper i sina frön, blommor, rötter, stjälkar eller löv.

Hästens kropp är naturligt självhelande när jämvikt erhålls och uppnås inom kroppens regleringsmekanismer, eller när ett balanserat energiflöde kan cirkulera genom alla kroppsliga system. Detta gör att jaget kan frigöra alla konstruktioner av det fysiska, emotionella, psykologiska och andliga jaget från alla lidanden, plågor eller begränsningar.

Liksom oss själva manifesterar hästens kropp, både fysiskt och energiskt, hälsa och välbefinnande när en balans mellan livskraft (chi) energi upprätthålls.