Om EBH/Natural Horsemanship

EBH= Evidence Based Horsemanship
Det finns många duktiga horseman/woman i världen och många har fått sin kunskap genom observation och erfarenhet, EBH (Evidence Based Horsemanship) ger “verklig information” insamlad genom observation, testad i fältet och validerad av vetenskap.

Vetenskaplig teknologi har utvecklad sig med avancerad utrustning som gör det möjlig för oss att ställa de frågor som vi normallt ej kunde har ställt. EBH strategiär baserad på resultat och förlita sig på observationer som är konformerad med den senaste vetenskapliga kunskapen. Egos, övertygande säljare och karismatiska personligheter har liten relevans för EBH. Strategin kan hjälpa till att motbevisa myter och hjälpa till att bekräfta och validera empiriska fynd hos människor med djup förståelse och expertis när det gäller att observera och/eller tolka raffinerade signalerna från en häst, men som saknade språk för att kunna kommunicera sina resultat.

Natural Horsemanship
Vad är NH? “En filosofi om hur man skapar en naturlig relation med din häst, ur hästens perspektiv”

NH bygger på ömsesidig respekt, förtroende och förståelse. Hästar som är säkra och pålitliga kommer till oss på ängen, går på transport etc.

Hästen är mycket känslig för energier från omgivningen (miljön) och därmed kan den också bli påverka av dina känslor som till exempel: aggressivitet, rädsla, osäkerhet osv på ett negativt sätt. Hästen kan då bli osäker, fly eller till och med aggressiv. Med vetenskapen om hur hästen fungerar och hur du arbetar själv kan du påverka den positivt med din självkänsla. Som kan öka säkerheten så att hästen kan känna sig lugn och säker med dig, vilket är ett villkor att du kan samarbeta med varandra.

“Original way”Natural Horsemanship
DominancePartnership
ForceCommunication
MechanicsPsychology