Publicerad den 1 kommentar

Anthropomorphism 2/4

Det syfter till den personifikation (typ av bildspråk där ting eller ett abstrakta begrep fram ställs) av männskliga karaktär på icke- människor. Det finns två sätt att ser på detta:

Projicering av vad som kan uppfattas av vissa som strikt mänskliga känslomässiga tillstånd eller handlingar

Projicering av motiverad tanke och avsikt för ett djur

“Mister Ed”

Den sist nämnda kan påverka våra hästar på ett negativt sätt. Hästar har precis som vi känslor. Det som skiljar dem och andra icke- människo däggdjur med oss är att deras frontal lobe är mycket mindre i storleken och utvekclingen än den vi har. Just den delen i hjärnan hästar fattas ger oss människor möjligheten att ha en kritisk och analystisk tänkande, det vill säga: djur kan ej resonera eller avsiktligt tänka.

Det som vi håda har är emotionella tillstånd som t.ex. tillfredeställelse, räddsla, ångest, agitation, depression, spänning och så vidare. Det är hur vi människor toalkar dessa tillstånd och sätter ord på dem är det ner det går fel i kommunikationen. Vi använder oss allt för mycket av ord som kan uppfattas mer mänskliga som te.ex. glada, galna och ledsna. Där vi istället skulle ha använd oss av ord som upprörda, nöjda eller deprimerade.

Den mänskliga tendensen att tillskriva hästar med mer avancerade mentala förmågor än de besitter är tyvärr ganska vanligt, till och med att det kan påverka hästen negativt. Hästens beteende är baserade på instinkt, naturliga och lärt beteende eller som svar på rädsla eller smärta (flykt responsen).

Ta som t.ex. en häst som kastar av sin ryttare. Det skulle kunna beror på många olika anledningar, men anledninger som t.ex.: vill testa ryttare, domintant beteende och med skadlig/elak avsikt är ingen av dem. Det är mer troligtvis att hästen blev förvånad av ett oväntat föremål eller ljud, eller kanske reagerade den på en annan motbjuden stimulans som t.ex. blandade signaler från ryttare.

Den tron att hästar har den typp av kognitiva förmågan är ej möjliga, fysiologisk kan det ej då de fyskisk saknar den del av hjärnan som styr det. Sådana övertygelser gör att människor kan ser hästen som nämndes som exempel som respektlösa eller olydda, då den ej uppför sig på det sätt som vi människor förväntas av dem eller kräver. Den övertygelse används sen mot hästen som rättfärdighet till straff. Men hästar förstår ej koncepten av straff och dessa åtgärder kan resultera i negativa förknippningar som kan skapa rädsla och oönskade beteende hos hästen. Vilket i sitt sätt kan resultera i en häst som är farligt att hantera eller rida.

En annan vardaglig exempel:
Du är ute med din häst och andra på en skogstur och din häst beter sig uppjagad, vill ej gå frammåt, vill stika, skuttar up och ner och så vidare. Du kanske ser det som att hästen är konkurrenskraftig och vill vara först, men det är en mänsklig resonering. Hästens beteende är baserat på att vara bytesdjur, vilket hellt enkelt handlar om överlevnad.

Kommentarer är stängda.