Publicerad den

Det som kommer från hjärtat går till hjärtat

Valentino selfie

Forskare har lärt sig att hästar och människor tenderar att anpassa sina fysiologiska svar till emotionell stimulans.

Har du någonsin känt det speciella sambandet med din häst?
Har du haft den känslan av att du och din häst är på samma våglängd?
Att ni är sammankopplad som en?
Att ni är synkad genom en osynlig länk där ni följer samma känsla?

Hjärt Koppling har studerats i olika sammanhang med målet att bestämma i vilken grad en människas känslomässiga tillstånd kan påverka deras hästs känslomässiga tillstånd. Jag kommer att ta upp två olika forskningar om just det här.

Forskare i Italien var mycket nyfiken på det då många hästmänniskor påstår det. Det som är ännu spännande att de har kommit rätt så nära svaret. Genom högteknologisk forskning där de använder sig av bärbara övervakningssystem och avancerade algoritmer har de kunnat fastställa att hästar och människor har en tendens att anpassa sina fysiologiska svar till emotionell stimulans.

De hade 11 människor och ett sto i sin pilotstudie. De utförde forskningen i tre olika steg: 
Steg 1: människa sitter lugnt på en stol i en box bredvid hästen
Steg 2: människa sitter lugnt kvar på stolen i en box, men hästen får komma in i samma box och får välja själv att visa sin nyfikenhet genom att lukta och känna på människa
Steg 3: människa borstar hästen

Det som kom fram i deras forskning vid varje steg
Steg 1:
Inget mycket annorlunda på hästens och människans HRV (hjärtfrekvens variationen) där man kunde sammanhänga dem.

Steg 2:
Hästar och människor hade en tendens att ”koppla ihop” deras HRV som ger en stark indikation på känslomässig status.

Steg 3:
Kopplingen började svagare, med mer differentiering i HRV mellan häst och människa

Vid steg 2 hästen har den frihet av val om den vill gå till den människa eller inte, där vid steg 3 den har inget val och måste vara med den människan. Möjligheten att ha val är ett av de heta ämnen för djurens välbefinnande och på det sättet verkar den här forskningen visa oss mycket preliminära resultat som bekräftar att ge djuren möjlighet att ha ett val uppfyller deras känslomässiga krav.

I mellantiden i Sverige har forskare Linda Keeling gjord en undersökning om det finns ett samband mellan häst och mänsklig hjärtfrekvens (HR) och puls variabilitet (HRV). Genom att övervaka HR hos hästar och människor medan hästar leddes eller ridas runt flera pass i en okänd ridpaddock.

HR’s av både hanterare och ryttare minskade för varje på varandra följande pass, men steg betydligt med det sista passet, när de fick veta att forskare för en stund skulle öppna en paraply (även om inget paraply faktiskt öppnades). Intressant nog upplevde deras hästar (som förmodligen inte ens visste något om en paraply alls) samma pulsökning, vilket tyder på att de kände sin människas ångest och blev på samma sätt upphetsade.

Så kanske vi hästmänniska är inte så helt fånig i huvudet, det finns den osynliga band mellan häst och människa! Kanske vi människor skall bli mer guided av våra hästar för att få mer harmoni och samarbete. Allt är kommunikation, inte bara det som hörs och syns, men också det som vi känner från insidan. Tänk på det nästa gång du möter en häst. 

Tänk på vilken sinnesstämning vi bemöter våra hästar när vi borstar dem, när vi vill lära dem något eller när de gör något vi inte vill att de gör.

One love, one heart
Let’s get together and feel alright 
– Bob Marley

Publicerad den

Miljöträningskurs hos Essunga Ryttarförening

Essunga Ryttarförening har haft en temaveckan angående samspel mellan häst och människa. Makawee Ranch blev inbjuden att ge deras elever och medlemmar en inblick hur de kan arbeta med sina hästar genom miljöträning både i ridning och från marken. Samt även lite praktiska träningstips.

Under träningstiden fick de testa på olika “hinder” som bygger på att skapa ett bättre samspel mellan häst och människa. Alla hinder var olika, men dessa bygger på de situationer som man skulle kunna hamnar i med sin häst i det vardagliga livet.  Oavsett om man är en hobbyryttare eller en tävlingsryttare. 

Det blev två grupper av väldigt duktiga deltagare, de var väldigt inställd att göra rätt med sina hästar. Jag var glad att se att en ryttarförening är så mycket fokuserad att uppnå hästens välmående genom att lyssna på vad hästen har att säga.

Tack alla duktiga deltagare och Essungas Ryttareförening för er engagemang! 

Publicerad den 1 kommentar

Frihet och val

Baby Valentino

Frihet är rätten att berätta för människor vad de inte vill höra. Att ha autonomi (rätten till självbestämmande) leder till självständighet och självförtroende som kommer att öppna mer möjligheter. För oss människor är det självklart att vi skall ha det för att må bra. Men hur är det för våra hästar? Hur mycket frihet har våra hästar? Det är ju vi människor som har bestämd att de skall stå i en box, vad och när de äter och hur de skall röra på sig och hur de skall bete sig.

Att utveckla din häst till en välmående idrottare genom en harmonisk utbildning

De är födda nyfiken

Hästar är nyfikna från naturen, det är inget inlärd beteende (klassisk betingning). När man observerar sin häst när de står i sin hage kan man se att det är något typisk de gör av sig själva (ett medfött beteende). Något att tänka på hästens emotionella välmående.

När man jobbar med sin häst kan man genomföra olika handlingsplaner som har massor av frihet att göra val utan några förgreningar. Det är där hästen kan engagera sin nyfikenhet.  

Det är bäst att börja med det på marken på en lång arbetsrep till exempel. Eller om man har tillgång till en inhägnat området med ingenting eller till en början med bara en halsring.

“Bli enig och förenad till din häst genom sensorisk medvetenhet, intuition och energi. Detta börjar först has oss själva inifrån och ut och sen från dig inuti din häst och tillbaka. Du kommer att lära dig att bli medvetna som lika i er resa tillsammans till ett medgivande partnerskap”

Om hästen inte har någon val i svaret var det aldrig en fråga

Genom att hästen får valet att säga nej får hästen en naturlig sammankoppling som leder till att den får en önskan att vilja följa vår vägledning. När vi ger dem den möjligheten till frihet gör vi mycket bättre framsteg till att kommunicera med våra hästar genom en genuin och naturlig relation där vi skapar en tillit och samverkan. 

Ge hästen valfrihet i stället för att sätta press för att tvinga fram den reaktionen som du vill ha. Att reagera positivt när man be hästarna något att göra i stället för att kräva dem något på ett negativt sätt. Det är mycket mera motiverande för hästar att lära sig något.

F.E.I. mål och allmänna principer för dressyr

Artikel 401 F.E.I. - Objekt och allmänna principer

 1. Syftet med dressyr är hästens utveckling till en lycklig idrottare genom harmonisk utbildning. Som ett resultat gör det hästen lugn, smidig, lös och flexibel, men också självsäker, uppmärksam och angelägen och uppnår därmed perfekt förståelse för idrottaren.

Dessa egenskaper demonstreras av:
- Frihet och regelbundenhet i steg.
- Harmonin, lättheten och rörelsens lätthet.
- Förhandens lätthet och bakpartiernas engagemang, som härrör från en livlig impuls.
- Acceptering av biten, med underkastelse / genomgång (Durchlässigkeit) utan spänning eller motstånd.

 1. Hästen ger således intrycket av att själv göra vad som krävs. Säker och uppmärksam, underkastar generöst kontrollen av idrottaren, förblir helt rak i alla rörelser på en rak linje och böjer sig därefter när man rör sig på böjda linjer.

 

 1. Skritten är regelbunden, fritt och obegränsad. Travet är fritt, smidigt, regelbundet och aktivt. galoppen är enad, lätt och balanserad. Bakpartierna är aldrig inaktiva och tröga. Hästen svarar på ryttarens minsta indikation och ger därigenom liv och ande till resten av kroppen.

 

 1. På grund av en livlig impuls och fogens smidighet, fri från den förlamande effekten av motstånd, lyder hästen villigt och utan tvekan och svarar på de olika hjälpmedlen lugnt och med precision och visar en naturlig och harmonisk balans både fysiskt och mentalt.

“Djur har en oberoende vilja, och för att kontrollera dem krävs intelligens och strategi”

Att ha autonomi är självklart för människor

Genom min utbildning till kvalificerat skötare inom vård och omsorg har jag gjord en fyra dagars utbildning inom “Motiverande samtal”. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för samtal om förändring. Båda MI och frihet till val har samma syfte, att trigga i gång och utöka den inre motivationen genom att främja hästens egna argument till förändring.

De fyra processerna i MI ser ut så här:
Engagera: Relationsbyggande
Fokusera: Vad är målet?
Framkalla: Vad är motivationen och skäl för förändring?
Planera: Hur skall vi nå det?

Den grundläggande förhållningssätt i MI:
Samarbete: Betona samarbete
Acceptans: Autonomistödjande (autonomi har inflyttande in den självbestämmandeteorin)
Medkänsla: Genuin prioritering av den andres välmående
Framkalla: Motivation till förändring

Den “Veterinarian’s Encyclopedia of Animal Behavior” definierar motivation som en önskan eller inre drivkraft som får ett djur att göra något.

Det vi gör genom att ge hästen friheten till val:
– Relations byggande (Engagera)
– Man har ett mål utan att ha några krav (Framkalla)
– Att vara sig själva (Acceptans)
– Att främja hästens önskan att göra något, motivation (Framkalla)
– Att främja hästens nyfikenhet (Framkalla)
– Att hästen också får ha en åsikt, den har också känslor (Acceptans)
– Att främja vår och hästens medvetenhet (Framkalla)
– Att få val, så också får säga nej (Framkalla)
– Att samarbete i harmoni (Samarbete)
– Öka hästens välmående (Medkänsla)
– Att främja den mentala engagemang (Medkänsla)

“Ask often, be content with a little, reward always.”

Läs också en äldre blog angående att återansluta med din häst

Återansluta med din häst

Läs också en en äldre blog angående att kräva “fri tid”

Att kräva “fri tid”

Läs också en en äldre blog angående mindfulnessövning med din häst

Mindfulnessövningar med din häst

Publicerad den

Ponnyläger

Ängstugans Hästcenters Ponnyläger sommar 2021, ja och jag var med vid flera tillfällen. Den här erfarenhet har varit så otroligt positivt och att ser unga tjejer faktiskt vara intresserad om vad jag hade till att visa och berätta dem var like fantastisk.

Lägret var i 4 dag och första dagen var på lördag. Där fick tjejerna prova på lite på markarbete och miljöträning vid hand. 

Markarbete valde jag att ha en linje med fyra kon uppställd där de kunde öva på de 4 bas markarbete mål. “stoppbaka och stanna”. Här kan man läsa lite mer om hur man kan göra dem. De var jätteduktiga och jag visade dem hur de kan styra sina hästar medan de backar upp. Jag märkte hur de tyckte att det var lite löjligt att göra, men när vi kom till nästa delen fattade de direkt hur nyttig det i äntligen var. 

Sen gick vi till delen där jag hade gjord en banan med en bron, repgrind, paraplu, flaggan, dra med ett däck och bommar i en L form på marken. Alla var nog rätt så skeptiskt om flaggan och de tyckte att det skulle vara omöjligt att ha den med. Men dessa duktiga tjejer motiverade sig fram till att alla gick med flaggan! Och L formen på marken fick de veta hur nyttig det var att kunna styra sin häst när man bakar.

På söndag fick jag berätta lite om olika typer av bett och vi kollade lite närmare olika typer av bettlöst (det tycker de var intressant). De fick också testa att lyfta westernsadel och paddan och det var lite tyngre än de hade förväntat sig :p

Sen på måndag fick de delta i en teorilektion om hästens beteende, språk och välfärd. Den här lektion gjorde flera att tänka om lite på saker. Det var så roligt att se hur alla tog upp den information.

Publicerad den

Krusning, krusning och mer krusning – Därför är borstning än viktig rutin

Att använda en massage borste i din dagliga borstningsrutin är en av de bästa sakerna du kan göra för att bedöma och främja din hästens välbefinnande. Det kan till och med förebyggande åtgärder, då man kan upphitta dem tidigare. Så, låt oss överväga varför man skall göra krusningen med en massage borste till en dagliga rutin.

Att använda borstar med massage funktioner är …

Ett positivt sätt att påverka inflammatoriska och autoimmuna tillstånd, den påskyndar återhämtningen och minimera stelheten hos hästen.

Hur man använder den
Man borstar i ett cirkulärt mönster längs nacke, kropp, mage och bakdel av hästen. Den hjälpar faktiskt till med att bli av med all päls som hästar tappar. Man ser päls,  smuts och damm komma upp till pälsens yta, så den blir lättare att borsta bort. För att inte tala om att det också hjälper till att frigöra oljor som ger din häst den vackra ljusa glansen!

Vilken effekt har en massage på hästen?

Bland annat:

– Ökar blodcirkulationen till muskler
– Frisättning av den naturliga smärtstillande hormon Endorfin
– Frisättning av kortisol som är fördelaktigt för hästen för att hjälpa den att hantera stress
– Ökar antalet lymfocyter, det är en del av immunsystemet
– Förbättrar hästens rörelsefunktion

Något annan effekt det har

En massage/borstnings session erbjuder också viktiga förtroendeskapande element för dig och din häst. Den ansträngning och tid du lägger i borstningsrutinen stärker erband och tar dig och din häst närmare varandra.

Ord förklaring

Lymfocyter: Vid en inflammation strömmar lymfocyter till den inflammerade vävnaden via blodet. De är uppdelat i T-lymfocyter och B-lymfocyter.  B-lymfocyter bildar antikroppar mot främmande ämnen. T-lymfocyter däremot bildar inte antikroppar utan reglerar immunförsvaret och dödar celler med främmande antigen

Antigen: ett kroppsfrämmande ämne som framkallar en reaktion hos immunförsvaret

Kortisol: Kortisol hjälper hästen att lindra stress genom att öka glukosmetabolismen för att ge energi som gör det möjligt för hästen att hantera stress. Kortisol är ett skyddande stresshormon som i lätt och tillfälligt förhöjda nivåer har en inflammationshämmande effekt på immunsystemets celler

Endorfin: Endorfiner frigörs av hypofysen, dessa är kroppens naturliga hormoner som gör att man känns bra. Utsläpp av endorfiner undertrycker stresshormoner, såsom kortisol och adrenalin. Endorfiner kan också ha en smärtstillande effekt, vilket minskar känslan av smärta. Minskningen av smärta leder till ett mer avslappnat tillstånd

Glömm ej att läsa vår erfarenhet av att använda Weavers massage borste

Trött på att ha päls överallt? Eller kanske orkar du ej med att tvätta din häst för att det är för mycket jobba med de borstar du använder? Eller kanske funderar du att massera lite din häst, men vet ej hur?

Då skall du läsa den här produktrecension av Weaver massage borste som vi har i vårt assortiment.

Läs mera här

Publicerad den 1 kommentar

Att lasta svår lastande hästar

Din häst börjar halta efter han kommer från sin hage, han visar tydligt att han har mycket ont. Så du bokar en tid hos veterinären, där är du välkommen om två timmar. Du vill åka direkt då det också är en bit till veterinären. Du tar hästen och skyndar på honom på transporten, men hästen säger nej. Ju mer tid gör förbi ju mer stressad du blir för att komma i tid. Men hästen bara slänger sig hård tillbaka efter han har kommit in med framfötter i transporten. Nu har det gått fyra timmar och du är helt slut, men hästen kör fortfarande hård med att säga nej till lastningen …..

Om din häst är svår att lasta är det först viktigt att förstå varför hästen gör så. Här är några potentiella skäl:

 • Du har inte genomfört någon lämplig grundutbildning innan du försöker lasta
 • Din frustration över att hästen ej vill gå på transporten innebär att du avger alla fel signaler
 • Din häst tycker att lådan är ganska otäck – det är ju en liten mörk låda!

Med dessa faktorer i åtanke kan du gå vidare och börja arbeta igenom en serie steg, övningar och fram för allt din inställning.

Hästen är aldrig fel eller elak, han ger oss bara ett för oss olämpligt svar på situation. Det är därför viktigt att hästen kan lita på dig, det hjälpar till mycket för dem att lära sig något. Att lyssna på vad din häst berättar dig är också motiverande för hästen.

Vi ignorerar helt enkelt det beteende vi inte vill ha och belönar det beteende vi letar efter. En bra sak att tänka på är att ej å inte i strid med din häst – du vinner inte.

Fall också inte i fällan “Jag har börjat så jag måste avsluta”. Du vill hålla dina sessioner korta och roliga, särskilt om du går dem med unga hästar. I stället leta efter en bra punkt att avsluta på, om din häst är mycket svåra att lasta är den första målet bara att låta honom titta in i trailern eller tar ett steg mot den.

Det finns 4 bas markarbete vid hand du kan göra innan du börjar att lasta hästen för att öka förtroende och förståelse. Det är , stopp, baka och stanna.

Visste du …

Enligt en italiensk forskning där 148 hästar var med i hade 11,49 % bekräftad att de hade fått en skada genom att lastning där tvångsutrustning (som exempel ett spö) eller lugnande medicin var den viktigaste riskfaktorer.

Här hittar du artiklen (OBS är på Engelska)

Allt handlar om bra grundläggande utbildning (markarbete), förståelse, kommunikation och rätt guidning.

Tid –
”om du har hela tiden i världen tar det fem minuter,
om du har fem minuter tar det all tid i världen!”

Publicerad den

Horse enrichment eller på Svenska Häst miljöanrikning

Fina och dyra ord, men vad betyder de? Och fram för allt vad betyder de för våra hästar?

Våra hästar har i stort sett kvar samma beteenden som de vilda och fria hästar. De flesta hästar hålls i en (för oss människor) vardaglig miljö där deras möjligheter till sysselsättning och att fullgöra deras naturliga beteendebehov blir mycket begränsade. Detta påverkar hästens välfärd negativt och kan leda till att de blir passiva och till och med utvecklar stressbetingade och oönskade beteenden. För att komma tillrätta med hästens välfärds- och beteendeproblem kan olika typer av miljöberikning introduceras för dem. Miljöberikning har som syfte att erbjuda djuren sysselsättning, främja deras naturliga beteenden och minska aggressivitet och andra oönskade problembeteenden.

Ett beteende som upprepas utan variation och som saknar tydligt mål eller funktion kallas man för stereotypt beteende. Tyvärr är det allt för många hästar som har någon form av stereotypt beteende. Dessa stereotypa beteende bedöms vara kopplad till exponering för en ”under önskvärda nivå” miljö.  Genom att förstå deras beteende och dess bakomliggande orsaker kan man minska förekomsten av stereotypier.

Många olika faktorer i hästens miljö såsom psykisk stress hos hästen har identifierats som förstärkande faktorer som leder till dessa stereotyper. Men också fysiska problem som bland annat kolik, magsår och viktnedgång kan utvecklas.

För i tiden behandlade man dessa stereotyper med så kallade mekaniska metoder, såsom krubbitarrem, anti krubbit medel, ”anti-weave bars” och öka kraftfoder. Dessa metoder bara förhindrar utförande av ett viss beteende, men inte behandlar den bakomliggande orsaken. Forskning har visat oss att hästar behöver ha en motivation för att förändra dessa beteende, därför behövs att tillfredsställas deras naturliga behov.

Det finns många olika leksaker man kan ge sin häst i boxen som kan hjälpa till att minska de stereotypa beteende, men forskning har visat att hästar hellre föredrar något att tugga på istället. Ett exempel på leksaker kan vara: foderbollar, slickstenar, lekbollar, bildäck, borstar att klia på, speglar och annat liknande. Många av dessa miljöberikningar innehåller någon form av foder eller godis är det bäst att använda sig av lågenergifoder så att hästar ej utvecklas fetma.

I vilt tillstånd lever hästar i flock och de betar gräs och andra växter största delen av dagen, de är herbivorer och deras mage är anpassad till fiberrik mat som innehallar lite stärkelse. Den domesticerade hästar får en hell annan diet då det ställs energikrävande krav och de utfodras ofta med energirikt foder flera gånger per dag. Den foder de får oftast innehåller lite vatten och en stor skillnad i näring jämfört med vad hästar skulle välja själva att äta i det vilda. För hästar är att leva i flock en stor trygghet och en viktig social aspekt samt att det ger en praktisk.

När en häst visar stereotypa beteende kan det ses som ett tecken att hästen miljö är ej optimalt, eftersom ett stereotypt beteende inte är ett naturligt beteende främjas inte hästens välfärd. De ”fem friheterna” som definieras hästens vallfärd genom att tillfredsställas deras fysiologiska och psykologiska behov är:

 1. Frihet från hunger, undernäring och törst
 2. Frihet från obehag genom att tillgodose en lämplig omgivning (för respektive ras)
 3. Frihet från smärta, skador och sjukdomar
 4. Frihet från rädsla och plågor
 5. Frihet att utöva de naturliga beteendena

Vissa har börjad med de så kallade HIT Active Stable för att tillgodose hästens naturliga behov. För att hästen skall må bra behöver den ha social och fysisk kontakt med andra hästar, röra på sig mycket och äta ofta.

Det man kan göra själv i sin lösdrift/hage:
– Om man nu ha en styrd grovfoder- och kraftfoderstation eller inte, viktigaste är att mängden bli bra fördelad över hela dagen
– En ligghall eller vindskydd där alla hästar kan ha lugn och ro
– En inbyggd rörelse, det vill säga att man placerar staketet så att hästen får gå en bit till maten
– Tempererad vattenho, helst en dubbel då hästar gärna dricka tillsammans
– Betesområde
– Hård yta område
– Lek och rullningsområde

Forsknings artikel om Horse Enrichment:
The enriching effect of non-commercial items in stabled horses

Publicerad den 1 kommentar

Mindfulnessövningar med din häst

Mindfulnes

” The less we think the more connected we become” –

James French @Holistic Equitation
 
 

Det finns ute i världen en utmaning som tillkommer många ryttare och som inte är relaterad till mekaniken vid ridningen, hästen eller stressande tävlingar. Nej deras största utmaning är deras psyke, båda medveten och omedveten.

Som jag berättade i min förra artikel “Be guided by your horse” vet vi att hästar utan att vi ens märker själva kan detektera hur vi mår. Forskning har visat sig att hästar kan läsa av mänskliga ansiktsuttryck Men det finns också forskning att hästar kan komma ihåg känslomässiga uttryck som de har sett på mänskliga ansikten. Om det inte är nog finns det en till forskning som säger att hästar integrerar mänskliga ansiktsuttryck och rösttoner för att uppfatta mänskliga känslor, oavsett om personen är bekant eller inte. Dessa kloka hästar!

Slutsatsen är att de vet när du fejkar det och maskerar din rädsla. För dem är det att vara inte överensstämmande värre än att bara erkänna “Jag är rädd” eller “Jag litar inte på mig själv”. Ju mer du försöker lura dem, desto mer obekväma de blir.

För att bekämpa rädsla, ångest, förvirring och negativa tankesätt är mindfulness absolut bra även för ryttare, oavsett din disciplin. Första stegen till att få harmoni med din häst är genom att vara medveten om ditt kroppsspråk, den energi du projicerar, ditt tonfall när du pratar och hur du rör din häst.

De stunder som tillbringas med hästar, när du är helt närvarande och medveten om hästens tankar och känslor (såväl som dina egna), gör att du kan “dela medvetenhet” med en annan varelse och känna ett harmoniskt band. Denna speciella anslutning gör det möjligt för häst och människa att uppnå saker tillsammans som de kanske inte kunde göra individuellt – vare sig det var att uppträda tillsammans eller bara vara tillsammans.

Detta är MINDFULNESS — kvaliteten eller tillståndet att vara medveten och närvarande i ögonblicket.

Vad gör mindfulness för dig?
– Sänker din puls så att det blir lättare att övervinna din ångest och minska rädslan
– Hjälpar dig att utveckla relationen med din häst
– Sätter dig i en positiv sinnesstämning

När du rider eller gör något annat med din häst och känner att ångest, rädsla eller oro börjar komma gör så här:

För flera minuter försök att fokussera dig på alla fem sinnen: syn, beröring, hörsel, lukt och smak. Lista ut följande:
– 5 saker du kan ser just nu
– 4 saker du kan känna (röra) just nu
– 3 saker du kan höra just nu
– 2 saker du kan lukta på just nu
– 1 sak du kan smaka på just nu

Precis som du kan leda av din häst, kan du leda av dina tankar.

Övningar på hästryggen eller från marken 

 • Öva på dina övergångar från stop – skritt – stop och skritt – trav – skritt, kom ihåg att få en bild i ditt sinne av vad du vill att din häst ska göra
 • Serpetiner är ett utmärkt sätt att uppmuntra smidighet och avkoppling
 • Gör rakriktande övningarna (exampel: lateral böjning, framåt-nedåt eller öppna och sluta)

Kom alltid ihåg att berömma din häst för hans ansträngningar

 

Små tips för att skapa harmoni

 • Borsta din häst på ett rytmiskt och avkopplande sätt, att humma eller sjunga tyst till din häst är vanligtvis mycket lugnande för dem
 • Håll din koncentration på din häst, inte på andra ryttare
 • Lägga bort mobiltelefonen helt eller sätta ringsignalen på tyst
Publicerad den

”Be guided by your horse”

Ja, det är vår filosofi! Men varför? Det kommer jag berätta lite mer om här. Precis som alla andra människor på jorden har också jag mina upps och downs, och det mina djur som hjälpar mig så otroligt mycket med med att komma tillbaka från mina downs. Men också för att förstå dem bättre och att till och med upptäcka dem snabbare innan de börjar sätta fart.

Hästar är bytesdjur, för att överleva behöva de vara snabba om de möter rovdjur. De är snabba, men ej de snabbaste djuren på världen. Så därför behövde bli bättre på att upptäcka potentiella rovdjur innan de blir upptäckta av dem. De behövde upptäcka fara innan den fara skulle komma för nära. För att överleva utvecklade de deras förmåga att uppfatta potentiella hot som kommer in i deras miljö, och att reagera snabbt på detta hot.

Det som vi människor oftast kallas för att hästen är tittigt och/eller nervöst är just det. Så har de utvecklade sig, för att konstant ha koll på hela omgivningen och potentiella hot. Vad detta betyder som en guide är att hästen har en medfödd förmåga att upptäcka subtila psykologiska förändringar inom en person som gör honom osäker. När en häst läser av en människa skannar de miljön, en ökning av känslorna som ger dem feedback för händelserna som inträffar i miljön. Dessa känslor kan vara allt från syn, ljud, beröring, smak, kinetisk känsla och en mängd olika fysiologiska reaktioner inklusive hjärtfrekvens, andningsfrekvens, temperatur, muskelspänning och nervimpulser. I vilken utsträckning dessa känslor förstärks beror på mängden vaksamhet hästen har för sin miljö. Ju mer vaksam hästen är mot miljön, desto mer förhöjda blir hästens svar till den. Så om du är rädd för något, då tolkar hästen det som ett flockdjur (de är ju flockdjur) kan bäst och blir också rädda.

Genom att sprida betydelsen av hästens svar genom att tolka hans svar som ett flockdjur, kan man reda på människors känslor. Till exempel, om hästen visar vad som skulle klassificeras i flockbeteende som skyddande beteende mot personen, då svarar han på en sårbarhet. Något som behöver skydd, inom personen. På grund av hästens medfödda natur är de oerhört skickliga som guide för oss. Om vi förstår deras naturliga beteende och meningen av den, vi människor kan tillsamman med våra hästar blir också bra guider.

Men om det är ej nog, de gör mer för oss!

Att vara i stallet och skötta om hästen, mata den och på ett annat sätt tar hand om våra hästar minskar stress, sänker blodtrycket och förbättrar den allmänna hälsan. Men vi vet att spendera tid med våra hästar är grunden för vår tillväxt i förhållande till dessa djur. Att vara med våra hästar är “terapi”. 

Publicerad den

Hästens stallmiljö

Dagarna blir kortare och nätterna blir längre. Vinter börjar smyga in och den tar med sig mycket diskussion angående stallets klimat. Tål våra hästar drag, behöver vi investera i en mekanisk ventilation, dörr öppet eller stängt och hur varmt skall det vara i stallet? Många saker att tänka på. Det finns rätt så mycket forskning om stallklimat och jag kommer att ta upp lite fakta om dem.

Luftfuktigheten

För hästar är den idealistiska luftfuktigheten i ett stall mellan 50 och 70 %. Men om stallet är varmt skall den vara maximalt 80%. Hästar tål mycket bättre drag än vi människor, så det är nog ofta att vi stänger dörren för vårt egen skull. Man måste göra en egen avvägning, att ha dörrar stängt kan leda i många fall till dålig luftkvalitet. Om man har dörrar stängt blir den inomhustemperaturen högre, men det ökar också fuktigheten. Ett stall som är varmt och fuktigt påverkar hästens stallhygienen och har en dålig effekt på byggnaden. Fukten kommer dels från hästarnas respiration, urin/avföring, svettning, men också från aktiviteter i stallet så som rengöring av stallet och duschning av hästar.

Temperaturen

Ett riktvärde av en temperatur mellan 2 och 8 grad i ett “varmt” stall kan vara bra. Ett svalare stall ger bättre luftkvaliteten och därför produceras det mindre ammoniak. Hur varmt eller kallt hästen har det beror på brytpunkten i omgivningstemperatur, den kallas för den nedre kritiska temperaturen. Som i sin tur är beroende på hästens individuella utfodringsmängd och hästens storlek, pälsansättning m.m. Enligt forskning kan en häst med päls tål en temperatur upp till -25C°, är hästen halv klippt eller hell klippt skall den bli hjälpt att öka sin värmeproduktion genom att ge den mer grovfoder.

Föroreningar i stallet

Det finns många olika typer av luftföroreningar i stallet som uppkommer båda från hästen och från stallets miljö. Dessa föroreningar är damm, värme, ammoniak och koldioxid. Det finns de som är synliga och de som är icke synliga. Det är just dessa icke synliga som är de farligaste. Om vi tar de icke synliga dammpartiklarna (Respirabla partiklar), till skillnad från de synliga fastnar de ej lätt i näshåla och svalg där hästen kan frustas ur dem. Dessa partiklar fortsätter ner i lungorna och det kan ge början till allergiska reaktioner, som i sin tur kan leda till minskningen i presentationsförmåga av hästen.

Respirabla partiklar är ej farlig för sig, men de kan tar med sig mikroorganismer så som mögelsvampar, bakterier och olika formar av sporer. Det är dessa mikroorganismer som främst framkallar andningsbesvär hos hästar.

Vad kan man göra själv för att få en bättre stallmiljö?

Lättaste svaret är att investera i ett bättre ventilationssystem, men om man har ej möjligheten till det kan man också göra:

– Se till att bädden i en box är rent och det ej ligger gammal urin som avger ammoniak

– Se till att foder och strö håller en god hygienisk kvalitet så att den ej dammar

– Se också till att platsen där fodret och strö är lagrat är rent från mögel

– Öppna fönster i boxarna om det finns undertrycksventilation i stallet

– Hålla fläktar och filter rena