Clinic

Jag kommer till er eller ni bokar ridhuset hos oss.

Vi kommer att gå genom teoretisk kunskap och praktisk träning av häst genom hästpsykologi, naturlig kommunikation och partnerskap. Innehållet är individuellt och kan bli utformad efter önskemål. Allt från toleranträning till trail eller markarbete kan inkluderas.

Clinicen vänder sig till dig som rider på ridskola eller har egen häst eller på annat sätt är intresserad av hästar. Det ställs inga speciella krav för att delta, bara att du är intresserad att lära dig mer om hästen på ett mer naturligt sätt.

Antingen bokar ni 1 eller 2 dag om ni vill ta det på en mer lugn tempo t.ex.

Personen som anordnar kursen sköter själva marknadsföring samt anmälningar och bestämmer själv kursavgiften till varje deltagare, samt ansvarar för att den totala kursavgiften betalas till Makawee Ranch. 

Minimum av 4 deltagare per grupp (max 5) + körersättning (30 SEK/mil)

Kontakta mig gärna för mer information eller att få en offert

Example på en schema av en hel dag:

– Presentationer av alla ca. 15 min
– Teori ca. 1 timme
     * Hur fungerar hästar?
     – Hästens naturliga beteende och behov
     – Häst psykologi
     – Hästens inlärning
– Praktiska övningar ca. 45 min, 3 ekipage
     * Markarbete
– Praktiska övningar ca. 45 min, 3 ekipage
     * Markarbete
– Lunch ca. en timme
– Teori ca. 1 timme
     * Hur fungerar människor
     – Fight or Flight
     – Människors psykologi
     – Människors inlärning
– Praktiska övningar ca. 45 min, 3 ekipage
     * Toleransträning
– Praktiska övningar ca. 45 min, 3 ekipage
     * Toleransträning
– Avslutning och diskussion ca. 15 min

Example på en schema två grupp från 1 timme var:

– Presentationer av alla ca. 15 min
– Grupp ett: Praktiska övningar ca. 1 timme
     * Markarbete
     * Miljö/Toleransträning
– Pause ca. 30 min
– Grupp två: Praktiska övningar ca. 1 timme
     * Markarbete
     * Miljö/Toleransträning
– Avslutning och diskussion ca. 15 min

Prisförslag av en hel dag:

6 deltagare med häst och 4 utan häst
600 sek per ekipage x 6= 3 600
300 för deltagare utan häs x 4= 1 200
Extra kostnader/administrations/papper= 400
Total= 5 200 sek

Tänk på att till detta tillkommer även milersättningen 30 sek/mil

Prisförslag av två grupp från 1 timme var:

4 deltagare med häst och 4 utan per grupp
400 sek per ekipage x 4= 1 600
100 för deltagare utan häs x 4= 400
2 grupper= 4 000 sek

Tänk på att till detta tillkommer även milersättningen 30 sek/mil