Publicerad den

Hästens stallmiljö

Dagarna blir kortare och nätterna blir längre. Vinter börjar smyga in och den tar med sig mycket diskussion angående stallets klimat. Tål våra hästar drag, behöver vi investera i en mekanisk ventilation, dörr öppet eller stängt och hur varmt skall det vara i stallet? Många saker att tänka på. Det finns rätt så mycket forskning om stallklimat och jag kommer att ta upp lite fakta om dem.

Luftfuktigheten

För hästar är den idealistiska luftfuktigheten i ett stall mellan 50 och 70 %. Men om stallet är varmt skall den vara maximalt 80%. Hästar tål mycket bättre drag än vi människor, så det är nog ofta att vi stänger dörren för vårt egen skull. Man måste göra en egen avvägning, att ha dörrar stängt kan leda i många fall till dålig luftkvalitet. Om man har dörrar stängt blir den inomhustemperaturen högre, men det ökar också fuktigheten. Ett stall som är varmt och fuktigt påverkar hästens stallhygienen och har en dålig effekt på byggnaden. Fukten kommer dels från hästarnas respiration, urin/avföring, svettning, men också från aktiviteter i stallet så som rengöring av stallet och duschning av hästar.

Temperaturen

Ett riktvärde av en temperatur mellan 2 och 8 grad i ett “varmt” stall kan vara bra. Ett svalare stall ger bättre luftkvaliteten och därför produceras det mindre ammoniak. Hur varmt eller kallt hästen har det beror på brytpunkten i omgivningstemperatur, den kallas för den nedre kritiska temperaturen. Som i sin tur är beroende på hästens individuella utfodringsmängd och hästens storlek, pälsansättning m.m. Enligt forskning kan en häst med päls tål en temperatur upp till -25C°, är hästen halv klippt eller hell klippt skall den bli hjälpt att öka sin värmeproduktion genom att ge den mer grovfoder.

Föroreningar i stallet

Det finns många olika typer av luftföroreningar i stallet som uppkommer båda från hästen och från stallets miljö. Dessa föroreningar är damm, värme, ammoniak och koldioxid. Det finns de som är synliga och de som är icke synliga. Det är just dessa icke synliga som är de farligaste. Om vi tar de icke synliga dammpartiklarna (Respirabla partiklar), till skillnad från de synliga fastnar de ej lätt i näshåla och svalg där hästen kan frustas ur dem. Dessa partiklar fortsätter ner i lungorna och det kan ge början till allergiska reaktioner, som i sin tur kan leda till minskningen i presentationsförmåga av hästen.

Respirabla partiklar är ej farlig för sig, men de kan tar med sig mikroorganismer så som mögelsvampar, bakterier och olika formar av sporer. Det är dessa mikroorganismer som främst framkallar andningsbesvär hos hästar.

Vad kan man göra själv för att få en bättre stallmiljö?

Lättaste svaret är att investera i ett bättre ventilationssystem, men om man har ej möjligheten till det kan man också göra:

– Se till att bädden i en box är rent och det ej ligger gammal urin som avger ammoniak

– Se till att foder och strö håller en god hygienisk kvalitet så att den ej dammar

– Se också till att platsen där fodret och strö är lagrat är rent från mögel

– Öppna fönster i boxarna om det finns undertrycksventilation i stallet

– Hålla fläktar och filter rena