Publicerad den

Kommunikation 4/4

Då kommer vi till den sista delen.

Om hästen ej förstår vad den skall göra och är ej elaka ….. vad är då anledningen att hästen ej gör vad ryttaren bad den om att göra?

Det du i stort sett sitter kvar med är ett träningsfel.

Det oönskade beteende är hästens olönsamma försök att kommunicera med ryttaren att något är rejält fel. Ryttaren har ej uppmärkt eller ignorerat hästens försök att det har gått för långt så att hästen nu praktiskt skriker för ryttarens uppmärksamhet.

Oftast för att lösa problemet letar man efter hjälp från någon, som utifrån hästens synpunkt bara skriker ännu hårdare tillbaka.

Hästen försöker ej att skrämma ryttaren eller tar övermakten från ryttaren. Allt de försöker är bara att kommunicera. Vad ryttaren istället skall göra är att vara uppmärksam och fråga varför.

Tyvärr är det många som svarar till en ”bråkig” häst genom att vara tuffare och utöva mer disciplin. Problemet är att de flesta av dessa beteende ledare till en rädd häst. Kommer det mer ”straff” eller ”korrigering” på den redan rädsla som finns då blir problemet bara mera på lång sikt.

Hur många har fått en rädd häst att blir mindre rädd genom att piska den?