Natural Horsemanship

“en filosofi om hur man skapar en naturlig relation till sin häst, utifrån hästens perspektiv”

– Johnson L. och Haglund M., Horsemanship

Människors språket och hästars språket är hellt annorlunda, kanske därför att det gör dem ibland otrygga och triggar deras flyktbeteende. Vi är ju oftast långsinta, det vill säga att vi har svårt ibland att förlåta och glömma något. Hästar istället levar i nuet.

Vi skall inte dominera våra hästar till att tvinga dem att göra något, men vi skall ha ett partnerskap där båda njutar av att jobba tillsammans. Hästen skall inte bara vara med fysiskt, men också mentalt och emotionellt.

Natural Horsemanship är en metod som bygger på hästarnas ömsesidiga kommunikation. Med andra ord har man översatt hästarnas kroppsspråk och signaler till människans kroppsspråk och signaler. Det kan hjälpa oss att kommunicera med dem.

Traditionellt NH saknar beteendeanalytiskt perspektiv saknas enligt utbildade etologer (beteendevetare), men det är därför jag använder mig också av Evidence Based Horsemanship (EBH). Genom insamling av observation, tester i fältet och validering av vetenskap har de kommit fråm med olika strategin.

En häst är ett flykt- och flockdjur med djupt rotade instinkter och vi människor är rovdjur från naturen. Med rätt kommunikation behöver du aldrig tvinga din häst att göra det du vill, det räcker att du frågar det på rätt sätt. Det är alltså en viktig skillnad att få (tvinga) hästen att göra det du vill att den skall göra och att få hästen att själv vilja göra det du vill att den skall göra.

NH passar bra till alla hästar, oavsett ålder, kön, ras, inriktning, mål och så vidare. Ändå vad man behöver är en repgrimma och en arbetsrep som är minst 3,6m långt och ett öppet sinne.

Den lektion jag ger är mycket beroende kundens önskemål, kanske du vill lära dig leka med din häst och samtidigt bygga på er relation?

Relation
Relation
Tillit
Förtroende
Naturlig hästhantering
Naturlig hästhantering

“Horsemanship is the art of mastering our own movements, thoughts, emotions and behavior. Not the horse’s.”
– Mark Rashid

“Your horse is the direct result of the time and effort you put into him” 
Down Under Horsemanship