NH Inriktad lektion

NH bygger på ömsesidig respekt, förtroende och förståelse. Hästar som är säkra och pålitliga kommer till oss på ängen, går på transport etc.

Våra lektioner är inriktad i NH, det vill säga att vi undviker rädsla och smärtbaserad träningsmetoder.

Lektionen kan vara allt från markarbete till ridningen själv, från att lära något nytt till att hjälpa till där ni har svårt med.