Online kurser

Aktuella kurser just nu:

Kommande kurser:

  • Inlärning hos hästar och människor

    Att lära hur hästens och vår inlärningspsykologi fungerar och hur vi kan använda den kunskap kring t.ex. ridning och dagliga hanteringen av hästen.

  • Hästens välfärd

    Alla hästar är liksom vi människor individer med olika bakgrund och erfarenheter. Genom de fem domänarna kan vi påverka hästens välfärd. Dessa är hästens fem naturliga behov: nutrition, miljö, hälsa, beteende och mentala tillstånd.