Tjänster

Dessa tjänster erbjudar jag:

  • Toleransträning – ensam eller i grupp
  • Intro till Horsemanship – ensam eller i grupp
  • Trailer training
  • Andra individuellla problemlösning/training
  • Veckoelev med klippkort
  • 1 dags eller 2 dags kurs
  • Online lektion
  • Online kurs/utbildning

¤ Vid grupp räknas med 2 eller 4 ekipage
¤ Milersättning vid åkning
¤ Kontakta mig gärna för mer information.