Publicerad den

Det som kommer från hjärtat går till hjärtat

Valentino selfie

Forskare har lärt sig att hästar och människor tenderar att anpassa sina fysiologiska svar till emotionell stimulans.

Har du någonsin känt det speciella sambandet med din häst?
Har du haft den känslan av att du och din häst är på samma våglängd?
Att ni är sammankopplad som en?
Att ni är synkad genom en osynlig länk där ni följer samma känsla?

Hjärt Koppling har studerats i olika sammanhang med målet att bestämma i vilken grad en människas känslomässiga tillstånd kan påverka deras hästs känslomässiga tillstånd. Jag kommer att ta upp två olika forskningar om just det här.

Forskare i Italien var mycket nyfiken på det då många hästmänniskor påstår det. Det som är ännu spännande att de har kommit rätt så nära svaret. Genom högteknologisk forskning där de använder sig av bärbara övervakningssystem och avancerade algoritmer har de kunnat fastställa att hästar och människor har en tendens att anpassa sina fysiologiska svar till emotionell stimulans.

De hade 11 människor och ett sto i sin pilotstudie. De utförde forskningen i tre olika steg: 
Steg 1: människa sitter lugnt på en stol i en box bredvid hästen
Steg 2: människa sitter lugnt kvar på stolen i en box, men hästen får komma in i samma box och får välja själv att visa sin nyfikenhet genom att lukta och känna på människa
Steg 3: människa borstar hästen

Det som kom fram i deras forskning vid varje steg
Steg 1:
Inget mycket annorlunda på hästens och människans HRV (hjärtfrekvens variationen) där man kunde sammanhänga dem.

Steg 2:
Hästar och människor hade en tendens att ”koppla ihop” deras HRV som ger en stark indikation på känslomässig status.

Steg 3:
Kopplingen började svagare, med mer differentiering i HRV mellan häst och människa

Vid steg 2 hästen har den frihet av val om den vill gå till den människa eller inte, där vid steg 3 den har inget val och måste vara med den människan. Möjligheten att ha val är ett av de heta ämnen för djurens välbefinnande och på det sättet verkar den här forskningen visa oss mycket preliminära resultat som bekräftar att ge djuren möjlighet att ha ett val uppfyller deras känslomässiga krav.

I mellantiden i Sverige har forskare Linda Keeling gjord en undersökning om det finns ett samband mellan häst och mänsklig hjärtfrekvens (HR) och puls variabilitet (HRV). Genom att övervaka HR hos hästar och människor medan hästar leddes eller ridas runt flera pass i en okänd ridpaddock.

HR’s av både hanterare och ryttare minskade för varje på varandra följande pass, men steg betydligt med det sista passet, när de fick veta att forskare för en stund skulle öppna en paraply (även om inget paraply faktiskt öppnades). Intressant nog upplevde deras hästar (som förmodligen inte ens visste något om en paraply alls) samma pulsökning, vilket tyder på att de kände sin människas ångest och blev på samma sätt upphetsade.

Så kanske vi hästmänniska är inte så helt fånig i huvudet, det finns den osynliga band mellan häst och människa! Kanske vi människor skall bli mer guided av våra hästar för att få mer harmoni och samarbete. Allt är kommunikation, inte bara det som hörs och syns, men också det som vi känner från insidan. Tänk på det nästa gång du möter en häst. 

Tänk på vilken sinnesstämning vi bemöter våra hästar när vi borstar dem, när vi vill lära dem något eller när de gör något vi inte vill att de gör.

One love, one heart
Let’s get together and feel alright 
– Bob Marley

Publicerad den

Miljöträningskurs hos Essunga Ryttarförening

Essunga Ryttarförening har haft en temaveckan angående samspel mellan häst och människa. Makawee Ranch blev inbjuden att ge deras elever och medlemmar en inblick hur de kan arbeta med sina hästar genom miljöträning både i ridning och från marken. Samt även lite praktiska träningstips.

Under träningstiden fick de testa på olika “hinder” som bygger på att skapa ett bättre samspel mellan häst och människa. Alla hinder var olika, men dessa bygger på de situationer som man skulle kunna hamnar i med sin häst i det vardagliga livet.  Oavsett om man är en hobbyryttare eller en tävlingsryttare. 

Det blev två grupper av väldigt duktiga deltagare, de var väldigt inställd att göra rätt med sina hästar. Jag var glad att se att en ryttarförening är så mycket fokuserad att uppnå hästens välmående genom att lyssna på vad hästen har att säga.

Tack alla duktiga deltagare och Essungas Ryttareförening för er engagemang! 

Publicerad den 1 kommentar

Frihet och val

Baby Valentino

Frihet är rätten att berätta för människor vad de inte vill höra. Att ha autonomi (rätten till självbestämmande) leder till självständighet och självförtroende som kommer att öppna mer möjligheter. För oss människor är det självklart att vi skall ha det för att må bra. Men hur är det för våra hästar? Hur mycket frihet har våra hästar? Det är ju vi människor som har bestämd att de skall stå i en box, vad och när de äter och hur de skall röra på sig och hur de skall bete sig.

Att utveckla din häst till en välmående idrottare genom en harmonisk utbildning

De är födda nyfiken

Hästar är nyfikna från naturen, det är inget inlärd beteende (klassisk betingning). När man observerar sin häst när de står i sin hage kan man se att det är något typisk de gör av sig själva (ett medfött beteende). Något att tänka på hästens emotionella välmående.

När man jobbar med sin häst kan man genomföra olika handlingsplaner som har massor av frihet att göra val utan några förgreningar. Det är där hästen kan engagera sin nyfikenhet.  

Det är bäst att börja med det på marken på en lång arbetsrep till exempel. Eller om man har tillgång till en inhägnat området med ingenting eller till en början med bara en halsring.

“Bli enig och förenad till din häst genom sensorisk medvetenhet, intuition och energi. Detta börjar först has oss själva inifrån och ut och sen från dig inuti din häst och tillbaka. Du kommer att lära dig att bli medvetna som lika i er resa tillsammans till ett medgivande partnerskap”

Om hästen inte har någon val i svaret var det aldrig en fråga

Genom att hästen får valet att säga nej får hästen en naturlig sammankoppling som leder till att den får en önskan att vilja följa vår vägledning. När vi ger dem den möjligheten till frihet gör vi mycket bättre framsteg till att kommunicera med våra hästar genom en genuin och naturlig relation där vi skapar en tillit och samverkan. 

Ge hästen valfrihet i stället för att sätta press för att tvinga fram den reaktionen som du vill ha. Att reagera positivt när man be hästarna något att göra i stället för att kräva dem något på ett negativt sätt. Det är mycket mera motiverande för hästar att lära sig något.

F.E.I. mål och allmänna principer för dressyr

Artikel 401 F.E.I. - Objekt och allmänna principer

  1. Syftet med dressyr är hästens utveckling till en lycklig idrottare genom harmonisk utbildning. Som ett resultat gör det hästen lugn, smidig, lös och flexibel, men också självsäker, uppmärksam och angelägen och uppnår därmed perfekt förståelse för idrottaren.

Dessa egenskaper demonstreras av:
- Frihet och regelbundenhet i steg.
- Harmonin, lättheten och rörelsens lätthet.
- Förhandens lätthet och bakpartiernas engagemang, som härrör från en livlig impuls.
- Acceptering av biten, med underkastelse / genomgång (Durchlässigkeit) utan spänning eller motstånd.

  1. Hästen ger således intrycket av att själv göra vad som krävs. Säker och uppmärksam, underkastar generöst kontrollen av idrottaren, förblir helt rak i alla rörelser på en rak linje och böjer sig därefter när man rör sig på böjda linjer.

 

  1. Skritten är regelbunden, fritt och obegränsad. Travet är fritt, smidigt, regelbundet och aktivt. galoppen är enad, lätt och balanserad. Bakpartierna är aldrig inaktiva och tröga. Hästen svarar på ryttarens minsta indikation och ger därigenom liv och ande till resten av kroppen.

 

  1. På grund av en livlig impuls och fogens smidighet, fri från den förlamande effekten av motstånd, lyder hästen villigt och utan tvekan och svarar på de olika hjälpmedlen lugnt och med precision och visar en naturlig och harmonisk balans både fysiskt och mentalt.

“Djur har en oberoende vilja, och för att kontrollera dem krävs intelligens och strategi”

Att ha autonomi är självklart för människor

Genom min utbildning till kvalificerat skötare inom vård och omsorg har jag gjord en fyra dagars utbildning inom “Motiverande samtal”. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för samtal om förändring. Båda MI och frihet till val har samma syfte, att trigga i gång och utöka den inre motivationen genom att främja hästens egna argument till förändring.

De fyra processerna i MI ser ut så här:
Engagera: Relationsbyggande
Fokusera: Vad är målet?
Framkalla: Vad är motivationen och skäl för förändring?
Planera: Hur skall vi nå det?

Den grundläggande förhållningssätt i MI:
Samarbete: Betona samarbete
Acceptans: Autonomistödjande (autonomi har inflyttande in den självbestämmandeteorin)
Medkänsla: Genuin prioritering av den andres välmående
Framkalla: Motivation till förändring

Den “Veterinarian’s Encyclopedia of Animal Behavior” definierar motivation som en önskan eller inre drivkraft som får ett djur att göra något.

Det vi gör genom att ge hästen friheten till val:
– Relations byggande (Engagera)
– Man har ett mål utan att ha några krav (Framkalla)
– Att vara sig själva (Acceptans)
– Att främja hästens önskan att göra något, motivation (Framkalla)
– Att främja hästens nyfikenhet (Framkalla)
– Att hästen också får ha en åsikt, den har också känslor (Acceptans)
– Att främja vår och hästens medvetenhet (Framkalla)
– Att få val, så också får säga nej (Framkalla)
– Att samarbete i harmoni (Samarbete)
– Öka hästens välmående (Medkänsla)
– Att främja den mentala engagemang (Medkänsla)

“Ask often, be content with a little, reward always.”

Läs också en äldre blog angående att återansluta med din häst

Återansluta med din häst

Läs också en en äldre blog angående att kräva “fri tid”

Att kräva “fri tid”

Läs också en en äldre blog angående mindfulnessövning med din häst

Mindfulnessövningar med din häst

Publicerad den

Ponnyläger

Ängstugans Hästcenters Ponnyläger sommar 2021, ja och jag var med vid flera tillfällen. Den här erfarenhet har varit så otroligt positivt och att ser unga tjejer faktiskt vara intresserad om vad jag hade till att visa och berätta dem var like fantastisk.

Lägret var i 4 dag och första dagen var på lördag. Där fick tjejerna prova på lite på markarbete och miljöträning vid hand. 

Markarbete valde jag att ha en linje med fyra kon uppställd där de kunde öva på de 4 bas markarbete mål. “stoppbaka och stanna”. Här kan man läsa lite mer om hur man kan göra dem. De var jätteduktiga och jag visade dem hur de kan styra sina hästar medan de backar upp. Jag märkte hur de tyckte att det var lite löjligt att göra, men när vi kom till nästa delen fattade de direkt hur nyttig det i äntligen var. 

Sen gick vi till delen där jag hade gjord en banan med en bron, repgrind, paraplu, flaggan, dra med ett däck och bommar i en L form på marken. Alla var nog rätt så skeptiskt om flaggan och de tyckte att det skulle vara omöjligt att ha den med. Men dessa duktiga tjejer motiverade sig fram till att alla gick med flaggan! Och L formen på marken fick de veta hur nyttig det var att kunna styra sin häst när man bakar.

På söndag fick jag berätta lite om olika typer av bett och vi kollade lite närmare olika typer av bettlöst (det tycker de var intressant). De fick också testa att lyfta westernsadel och paddan och det var lite tyngre än de hade förväntat sig :p

Sen på måndag fick de delta i en teorilektion om hästens beteende, språk och välfärd. Den här lektion gjorde flera att tänka om lite på saker. Det var så roligt att se hur alla tog upp den information.

Publicerad den

De är en reflektion av oss själva

När vi är ängsliga håller vi inte bara oss själv tillbaka, men vi oroar också våra hästar. De känner av våra negativa känslor och kan se det som brist på ledarskap eller ett tecken på möjlig fara.

När våra hästar känner av våra negativa känslor man kan se vissa signaler på hästar, som t.ex.:
– höjer sitt huvud
– tittar omkring nervöst
– blir extra alert
– letar efter fara
– kroppen blir spänd
– vissa hästar kan låsa upp sig och törs ej gå vidare

Frågan blir ej ”Vad du tänker på?”, men ”Har du kontroll över din tanker?”

För att vara en del av en lugn, säker och ”connected” ryttare är det ett måste att ha kontroll på sina tankar. Våran hjärna är programmerad att fokusera mera på det negativa än det positiva. Det spelar ingen roll om de är äkta eller ej, våran hjärna tror de är äkta.

Men hur kan man få kontroll på sina tankar?

Mindfulness är något som kan hjälpa med det.

Mindfulness fokuserar helt enkelt på att vara i nuet, precis som hästar gör. Du använder alla dina sinnen för att vara i ögonblicket genom att märka vad du hör, ser, luktar, smakar och känner. Denna praxis lugnar ditt vanvettiga sinne. När ditt sinne är lugnt känner du dig också känslomässigt och fysiskt lugnt.

Att träna mindfulness med din häst

Känn strukturen på hans päls, temperaturen på hans hud, spänningen eller avslappningen i hans muskler. Ta in lukterna och ljuden från stallet eller utomhus.

Utan alla negativa tanker i huvudet kan du njuta av vad som faktiskt händer i ögonblicket istället för att besätta över misstag du har gjort (eller kan göra), skapa berättelser om möjliga katastrofala resultat eller oroa dig för vad andra människor tänker på dig (de troligtvis inte tänker på dig).

Mindfulness är en mental övning, som precis som fysisk träning (som att rida en häst) behöver tränas. Det kan tyckas besvärligt och obekvämt att göra först, men med repetition blir det lättare och mer naturligt över tiden.

Publicerad den

Kommunikation 4/4

Då kommer vi till den sista delen.

Om hästen ej förstår vad den skall göra och är ej elaka ….. vad är då anledningen att hästen ej gör vad ryttaren bad den om att göra?

Det du i stort sett sitter kvar med är ett träningsfel.

Det oönskade beteende är hästens olönsamma försök att kommunicera med ryttaren att något är rejält fel. Ryttaren har ej uppmärkt eller ignorerat hästens försök att det har gått för långt så att hästen nu praktiskt skriker för ryttarens uppmärksamhet.

Oftast för att lösa problemet letar man efter hjälp från någon, som utifrån hästens synpunkt bara skriker ännu hårdare tillbaka.

Hästen försöker ej att skrämma ryttaren eller tar övermakten från ryttaren. Allt de försöker är bara att kommunicera. Vad ryttaren istället skall göra är att vara uppmärksam och fråga varför.

Tyvärr är det många som svarar till en ”bråkig” häst genom att vara tuffare och utöva mer disciplin. Problemet är att de flesta av dessa beteende ledare till en rädd häst. Kommer det mer ”straff” eller ”korrigering” på den redan rädsla som finns då blir problemet bara mera på lång sikt.

Hur många har fått en rädd häst att blir mindre rädd genom att piska den?

Publicerad den Lämna en kommentar

Theory of Mind 3/4

Theory of Mind (ToM) är en psykologisk koncept som beskriver ens förmåga att förstå andras tankar, avsikter och uppfattningar. Samt att inse att andra har mentala tillstånd som är annorlunda än ens egna.

Hos människor är det något som vi börjar utveckla från 4 års ålder och vissa människor med till exempel en Autism diagnos kan ha svårt med den koncepten.

ToM är relevant inom hästträning då många ofta överskatter det vad hästar förstår våra avsikter och mål. Som ni kunde läsa om i förre inlägget om Anthropomorphism.

Hästar hellt enkelt gör det som fungerar och slutar att göra något om det ej fungerar (trail and error). Skyldigheten ligger hos oss för att avgöra hur ett oönskat beteende fungerar för hästen och hur man kan leda dem till att sluta med den oönskat beteende genom att de fortsätter att ha fördelar för hästen.

“Att använda “mirrowing” som ett mått på självmedvetenhet” – Självmedvetenhet är ett steg mot Theory of Mind

Publicerad den 1 kommentar

Anthropomorphism 2/4

Det syfter till den personifikation (typ av bildspråk där ting eller ett abstrakta begrep fram ställs) av männskliga karaktär på icke- människor. Det finns två sätt att ser på detta:

Projicering av vad som kan uppfattas av vissa som strikt mänskliga känslomässiga tillstånd eller handlingar

Projicering av motiverad tanke och avsikt för ett djur

“Mister Ed”

Den sist nämnda kan påverka våra hästar på ett negativt sätt. Hästar har precis som vi känslor. Det som skiljar dem och andra icke- människo däggdjur med oss är att deras frontal lobe är mycket mindre i storleken och utvekclingen än den vi har. Just den delen i hjärnan hästar fattas ger oss människor möjligheten att ha en kritisk och analystisk tänkande, det vill säga: djur kan ej resonera eller avsiktligt tänka.

Det som vi håda har är emotionella tillstånd som t.ex. tillfredeställelse, räddsla, ångest, agitation, depression, spänning och så vidare. Det är hur vi människor toalkar dessa tillstånd och sätter ord på dem är det ner det går fel i kommunikationen. Vi använder oss allt för mycket av ord som kan uppfattas mer mänskliga som te.ex. glada, galna och ledsna. Där vi istället skulle ha använd oss av ord som upprörda, nöjda eller deprimerade.

Den mänskliga tendensen att tillskriva hästar med mer avancerade mentala förmågor än de besitter är tyvärr ganska vanligt, till och med att det kan påverka hästen negativt. Hästens beteende är baserade på instinkt, naturliga och lärt beteende eller som svar på rädsla eller smärta (flykt responsen).

Ta som t.ex. en häst som kastar av sin ryttare. Det skulle kunna beror på många olika anledningar, men anledninger som t.ex.: vill testa ryttare, domintant beteende och med skadlig/elak avsikt är ingen av dem. Det är mer troligtvis att hästen blev förvånad av ett oväntat föremål eller ljud, eller kanske reagerade den på en annan motbjuden stimulans som t.ex. blandade signaler från ryttare.

Den tron att hästar har den typp av kognitiva förmågan är ej möjliga, fysiologisk kan det ej då de fyskisk saknar den del av hjärnan som styr det. Sådana övertygelser gör att människor kan ser hästen som nämndes som exempel som respektlösa eller olydda, då den ej uppför sig på det sätt som vi människor förväntas av dem eller kräver. Den övertygelse används sen mot hästen som rättfärdighet till straff. Men hästar förstår ej koncepten av straff och dessa åtgärder kan resultera i negativa förknippningar som kan skapa rädsla och oönskade beteende hos hästen. Vilket i sitt sätt kan resultera i en häst som är farligt att hantera eller rida.

En annan vardaglig exempel:
Du är ute med din häst och andra på en skogstur och din häst beter sig uppjagad, vill ej gå frammåt, vill stika, skuttar up och ner och så vidare. Du kanske ser det som att hästen är konkurrenskraftig och vill vara först, men det är en mänsklig resonering. Hästens beteende är baserat på att vara bytesdjur, vilket hellt enkelt handlar om överlevnad.

Publicerad den Lämna en kommentar

Olydig häst eller? 1/4

Ibland har man en häst där man kommer till en moment att man får den råd att det är bättre att sälja hästen än att lösa problemet. Eller man hör någon säga att sin ung häst är en liten djävul. Det för att den krångar till hela tiden när den inte vill göra något, men kan samtidigd vara en ängel om den får sin egen väg. De säger att hästen är oförskämd och att den vet att den kan komma undan med det. Lösningen blir då att någon skall sätta den på platsen.

Det finns oändliga fantasifulla sätt som hästen har medvetet planerat och bedrägligt planerat att överlista sin ägare. Om man skulle tror det då skulle man kanske bli rädda att hästar är onda mastermindgenier som kan kasta mänskligheten!

Så olydnad, vad betyder detta? En häst som lyder ej blir oftast kallat för elak, busig, motsträvig, trotsig, ohörsamt, ovillig och så vidare. Men det betyder altså att hästen vet exakt vad reglerna är och förstå dem fullständigt. Samt skall de ej vara påverkad eller bli hindras av rädsla, obehag eller smärta. Och om det ej räcker till skall de också vara hellt motiverad till att utföra uppgiften.

Men oftast vet hästen ej exact vad de skall göra, tänk på den påverka av rytternas emotionella status kan göra? Om den är arg eller rädd, det bara skicka blandade signaler till hästen. Ta som exempel att en häst skall gå över någon hinder, men den vägrar att hoppa över. Vad de flesta gör är att de skärpar till med spöet fram för den hinder nästa gången. Efter ett tag hästen har lärad sig att hoppa betyder smärta och vill absolut ej hoppa alls mer. Ryttare blir ännu argare och den hela kommunikation och relation mellan ryttare och hästen är borta i en cirkel av ond.

Det finns flera sätt att kolla på detta för att hitta en lösning. För att min motta är att det ej finns problem, bara lösningar.

– Anthropomorphism

– Theory of Mind

– Kommunikation

Följa min blog för att läsa om dessa 3 saker <3

Publicerad den

De 5 gyllene reglerna vid naturligt kommunikation

Regel 1: Belöning genom förstärkning

Man behöver ej använda sig av straff för att bli av med ett oönskad beteende.

Hästarna agera alltid utifrån deras naturliga instinkt, eller vad de har förstärkts tidigare.

Så därför förstärks det önskade beteende från din häst genom att släååa trycket (release and pressure).

Regel 2: “Empower” din häst, att ge den val möjligheten

Att ha egen val är en rätighet som gör alla må bättre. Har du någonsin haft det roligt att göra något du tvingades göra under en läng period? Eller har du någonsin verkligen kommit över en rädsla när någon som tvingade dig till det?

⁣⁣Tror nog inte det, hästar mår inte bra av det heller. Det blir mycket roligare att göra något tillsammans där alla har det roligt. Det är också ett sätt för dem att lära sig tänka själv att lösa en problem.

3. Tysta ditt språk och följa upp med signaler

Eller rätt sagt, att kommunikation är mer än bara ord. Följa upp dina signaler med en viskning, varna och sen trycket. Hästen vet då vad som kommer att hända och det sänkar räddsla och/eller stress.

Trycket skall vara icke eskalerande vid användning av positiv förstärkning och används endast i mån av vad hästen kan hantera. Därför så att de lär sig att tryck är en vägledning eller information, ej ett hot.

4. Låt det ta tid

Om man går in med tanke att man kan lösa det inom 5 minuter kommer det att ta 5 timmar. Förenkla ditt språk genom att dela upp det i flera steg. Om hästen börjar blir rädd, frustrerad eller förvirrad är ingen problem, går ett steg tillbaka där hästen känner sig trygg.

5. Lär från din häst så att du kan lära din häst

Alla hästar är sin egen individ, precis som vi människor. Det betyder också att inte alla hästar regarar eller gör likadant. Försök att läsa av din häst, de visar dig vad som är i vägen. När man börja lyssna på sin häst kan man börja förstå varför den gör vad den gör och så kan man tillsammans komma till en lösning.