Publicerad den

Horse enrichment eller på Svenska Häst miljöanrikning

Fina och dyra ord, men vad betyder de? Och fram för allt vad betyder de för våra hästar?

Våra hästar har i stort sett kvar samma beteenden som de vilda och fria hästar. De flesta hästar hålls i en (för oss människor) vardaglig miljö där deras möjligheter till sysselsättning och att fullgöra deras naturliga beteendebehov blir mycket begränsade. Detta påverkar hästens välfärd negativt och kan leda till att de blir passiva och till och med utvecklar stressbetingade och oönskade beteenden. För att komma tillrätta med hästens välfärds- och beteendeproblem kan olika typer av miljöberikning introduceras för dem. Miljöberikning har som syfte att erbjuda djuren sysselsättning, främja deras naturliga beteenden och minska aggressivitet och andra oönskade problembeteenden.

Ett beteende som upprepas utan variation och som saknar tydligt mål eller funktion kallas man för stereotypt beteende. Tyvärr är det allt för många hästar som har någon form av stereotypt beteende. Dessa stereotypa beteende bedöms vara kopplad till exponering för en ”under önskvärda nivå” miljö.  Genom att förstå deras beteende och dess bakomliggande orsaker kan man minska förekomsten av stereotypier.

Många olika faktorer i hästens miljö såsom psykisk stress hos hästen har identifierats som förstärkande faktorer som leder till dessa stereotyper. Men också fysiska problem som bland annat kolik, magsår och viktnedgång kan utvecklas.

För i tiden behandlade man dessa stereotyper med så kallade mekaniska metoder, såsom krubbitarrem, anti krubbit medel, ”anti-weave bars” och öka kraftfoder. Dessa metoder bara förhindrar utförande av ett viss beteende, men inte behandlar den bakomliggande orsaken. Forskning har visat oss att hästar behöver ha en motivation för att förändra dessa beteende, därför behövs att tillfredsställas deras naturliga behov.

Det finns många olika leksaker man kan ge sin häst i boxen som kan hjälpa till att minska de stereotypa beteende, men forskning har visat att hästar hellre föredrar något att tugga på istället. Ett exempel på leksaker kan vara: foderbollar, slickstenar, lekbollar, bildäck, borstar att klia på, speglar och annat liknande. Många av dessa miljöberikningar innehåller någon form av foder eller godis är det bäst att använda sig av lågenergifoder så att hästar ej utvecklas fetma.

I vilt tillstånd lever hästar i flock och de betar gräs och andra växter största delen av dagen, de är herbivorer och deras mage är anpassad till fiberrik mat som innehallar lite stärkelse. Den domesticerade hästar får en hell annan diet då det ställs energikrävande krav och de utfodras ofta med energirikt foder flera gånger per dag. Den foder de får oftast innehåller lite vatten och en stor skillnad i näring jämfört med vad hästar skulle välja själva att äta i det vilda. För hästar är att leva i flock en stor trygghet och en viktig social aspekt samt att det ger en praktisk.

När en häst visar stereotypa beteende kan det ses som ett tecken att hästen miljö är ej optimalt, eftersom ett stereotypt beteende inte är ett naturligt beteende främjas inte hästens välfärd. De ”fem friheterna” som definieras hästens vallfärd genom att tillfredsställas deras fysiologiska och psykologiska behov är:

  1. Frihet från hunger, undernäring och törst
  2. Frihet från obehag genom att tillgodose en lämplig omgivning (för respektive ras)
  3. Frihet från smärta, skador och sjukdomar
  4. Frihet från rädsla och plågor
  5. Frihet att utöva de naturliga beteendena

Vissa har börjad med de så kallade HIT Active Stable för att tillgodose hästens naturliga behov. För att hästen skall må bra behöver den ha social och fysisk kontakt med andra hästar, röra på sig mycket och äta ofta.

Det man kan göra själv i sin lösdrift/hage:
– Om man nu ha en styrd grovfoder- och kraftfoderstation eller inte, viktigaste är att mängden bli bra fördelad över hela dagen
– En ligghall eller vindskydd där alla hästar kan ha lugn och ro
– En inbyggd rörelse, det vill säga att man placerar staketet så att hästen får gå en bit till maten
– Tempererad vattenho, helst en dubbel då hästar gärna dricka tillsammans
– Betesområde
– Hård yta område
– Lek och rullningsområde

Forsknings artikel om Horse Enrichment:
The enriching effect of non-commercial items in stabled horses