Publicerad den

Det som kommer från hjärtat går till hjärtat

Valentino selfie

Forskare har lärt sig att hästar och människor tenderar att anpassa sina fysiologiska svar till emotionell stimulans.

Har du någonsin känt det speciella sambandet med din häst?
Har du haft den känslan av att du och din häst är på samma våglängd?
Att ni är sammankopplad som en?
Att ni är synkad genom en osynlig länk där ni följer samma känsla?

Hjärt Koppling har studerats i olika sammanhang med målet att bestämma i vilken grad en människas känslomässiga tillstånd kan påverka deras hästs känslomässiga tillstånd. Jag kommer att ta upp två olika forskningar om just det här.

Forskare i Italien var mycket nyfiken på det då många hästmänniskor påstår det. Det som är ännu spännande att de har kommit rätt så nära svaret. Genom högteknologisk forskning där de använder sig av bärbara övervakningssystem och avancerade algoritmer har de kunnat fastställa att hästar och människor har en tendens att anpassa sina fysiologiska svar till emotionell stimulans.

De hade 11 människor och ett sto i sin pilotstudie. De utförde forskningen i tre olika steg: 
Steg 1: människa sitter lugnt på en stol i en box bredvid hästen
Steg 2: människa sitter lugnt kvar på stolen i en box, men hästen får komma in i samma box och får välja själv att visa sin nyfikenhet genom att lukta och känna på människa
Steg 3: människa borstar hästen

Det som kom fram i deras forskning vid varje steg
Steg 1:
Inget mycket annorlunda på hästens och människans HRV (hjärtfrekvens variationen) där man kunde sammanhänga dem.

Steg 2:
Hästar och människor hade en tendens att ”koppla ihop” deras HRV som ger en stark indikation på känslomässig status.

Steg 3:
Kopplingen började svagare, med mer differentiering i HRV mellan häst och människa

Vid steg 2 hästen har den frihet av val om den vill gå till den människa eller inte, där vid steg 3 den har inget val och måste vara med den människan. Möjligheten att ha val är ett av de heta ämnen för djurens välbefinnande och på det sättet verkar den här forskningen visa oss mycket preliminära resultat som bekräftar att ge djuren möjlighet att ha ett val uppfyller deras känslomässiga krav.

I mellantiden i Sverige har forskare Linda Keeling gjord en undersökning om det finns ett samband mellan häst och mänsklig hjärtfrekvens (HR) och puls variabilitet (HRV). Genom att övervaka HR hos hästar och människor medan hästar leddes eller ridas runt flera pass i en okänd ridpaddock.

HR’s av både hanterare och ryttare minskade för varje på varandra följande pass, men steg betydligt med det sista passet, när de fick veta att forskare för en stund skulle öppna en paraply (även om inget paraply faktiskt öppnades). Intressant nog upplevde deras hästar (som förmodligen inte ens visste något om en paraply alls) samma pulsökning, vilket tyder på att de kände sin människas ångest och blev på samma sätt upphetsade.

Så kanske vi hästmänniska är inte så helt fånig i huvudet, det finns den osynliga band mellan häst och människa! Kanske vi människor skall bli mer guided av våra hästar för att få mer harmoni och samarbete. Allt är kommunikation, inte bara det som hörs och syns, men också det som vi känner från insidan. Tänk på det nästa gång du möter en häst. 

Tänk på vilken sinnesstämning vi bemöter våra hästar när vi borstar dem, när vi vill lära dem något eller när de gör något vi inte vill att de gör.

One love, one heart
Let’s get together and feel alright 
– Bob Marley

Publicerad den

Miljöträningskurs hos Essunga Ryttarförening

Essunga Ryttarförening har haft en temaveckan angående samspel mellan häst och människa. Makawee Ranch blev inbjuden att ge deras elever och medlemmar en inblick hur de kan arbeta med sina hästar genom miljöträning både i ridning och från marken. Samt även lite praktiska träningstips.

Under träningstiden fick de testa på olika “hinder” som bygger på att skapa ett bättre samspel mellan häst och människa. Alla hinder var olika, men dessa bygger på de situationer som man skulle kunna hamnar i med sin häst i det vardagliga livet.  Oavsett om man är en hobbyryttare eller en tävlingsryttare. 

Det blev två grupper av väldigt duktiga deltagare, de var väldigt inställd att göra rätt med sina hästar. Jag var glad att se att en ryttarförening är så mycket fokuserad att uppnå hästens välmående genom att lyssna på vad hästen har att säga.

Tack alla duktiga deltagare och Essungas Ryttareförening för er engagemang! 

Publicerad den 1 kommentar

Frihet och val

Baby Valentino

Frihet är rätten att berätta för människor vad de inte vill höra. Att ha autonomi (rätten till självbestämmande) leder till självständighet och självförtroende som kommer att öppna mer möjligheter. För oss människor är det självklart att vi skall ha det för att må bra. Men hur är det för våra hästar? Hur mycket frihet har våra hästar? Det är ju vi människor som har bestämd att de skall stå i en box, vad och när de äter och hur de skall röra på sig och hur de skall bete sig.

Att utveckla din häst till en välmående idrottare genom en harmonisk utbildning

De är födda nyfiken

Hästar är nyfikna från naturen, det är inget inlärd beteende (klassisk betingning). När man observerar sin häst när de står i sin hage kan man se att det är något typisk de gör av sig själva (ett medfött beteende). Något att tänka på hästens emotionella välmående.

När man jobbar med sin häst kan man genomföra olika handlingsplaner som har massor av frihet att göra val utan några förgreningar. Det är där hästen kan engagera sin nyfikenhet.  

Det är bäst att börja med det på marken på en lång arbetsrep till exempel. Eller om man har tillgång till en inhägnat området med ingenting eller till en början med bara en halsring.

“Bli enig och förenad till din häst genom sensorisk medvetenhet, intuition och energi. Detta börjar först has oss själva inifrån och ut och sen från dig inuti din häst och tillbaka. Du kommer att lära dig att bli medvetna som lika i er resa tillsammans till ett medgivande partnerskap”

Om hästen inte har någon val i svaret var det aldrig en fråga

Genom att hästen får valet att säga nej får hästen en naturlig sammankoppling som leder till att den får en önskan att vilja följa vår vägledning. När vi ger dem den möjligheten till frihet gör vi mycket bättre framsteg till att kommunicera med våra hästar genom en genuin och naturlig relation där vi skapar en tillit och samverkan. 

Ge hästen valfrihet i stället för att sätta press för att tvinga fram den reaktionen som du vill ha. Att reagera positivt när man be hästarna något att göra i stället för att kräva dem något på ett negativt sätt. Det är mycket mera motiverande för hästar att lära sig något.

F.E.I. mål och allmänna principer för dressyr

Artikel 401 F.E.I. - Objekt och allmänna principer

 1. Syftet med dressyr är hästens utveckling till en lycklig idrottare genom harmonisk utbildning. Som ett resultat gör det hästen lugn, smidig, lös och flexibel, men också självsäker, uppmärksam och angelägen och uppnår därmed perfekt förståelse för idrottaren.

Dessa egenskaper demonstreras av:
- Frihet och regelbundenhet i steg.
- Harmonin, lättheten och rörelsens lätthet.
- Förhandens lätthet och bakpartiernas engagemang, som härrör från en livlig impuls.
- Acceptering av biten, med underkastelse / genomgång (Durchlässigkeit) utan spänning eller motstånd.

 1. Hästen ger således intrycket av att själv göra vad som krävs. Säker och uppmärksam, underkastar generöst kontrollen av idrottaren, förblir helt rak i alla rörelser på en rak linje och böjer sig därefter när man rör sig på böjda linjer.

 

 1. Skritten är regelbunden, fritt och obegränsad. Travet är fritt, smidigt, regelbundet och aktivt. galoppen är enad, lätt och balanserad. Bakpartierna är aldrig inaktiva och tröga. Hästen svarar på ryttarens minsta indikation och ger därigenom liv och ande till resten av kroppen.

 

 1. På grund av en livlig impuls och fogens smidighet, fri från den förlamande effekten av motstånd, lyder hästen villigt och utan tvekan och svarar på de olika hjälpmedlen lugnt och med precision och visar en naturlig och harmonisk balans både fysiskt och mentalt.

“Djur har en oberoende vilja, och för att kontrollera dem krävs intelligens och strategi”

Att ha autonomi är självklart för människor

Genom min utbildning till kvalificerat skötare inom vård och omsorg har jag gjord en fyra dagars utbildning inom “Motiverande samtal”. Motiverande samtal (MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för samtal om förändring. Båda MI och frihet till val har samma syfte, att trigga i gång och utöka den inre motivationen genom att främja hästens egna argument till förändring.

De fyra processerna i MI ser ut så här:
Engagera: Relationsbyggande
Fokusera: Vad är målet?
Framkalla: Vad är motivationen och skäl för förändring?
Planera: Hur skall vi nå det?

Den grundläggande förhållningssätt i MI:
Samarbete: Betona samarbete
Acceptans: Autonomistödjande (autonomi har inflyttande in den självbestämmandeteorin)
Medkänsla: Genuin prioritering av den andres välmående
Framkalla: Motivation till förändring

Den “Veterinarian’s Encyclopedia of Animal Behavior” definierar motivation som en önskan eller inre drivkraft som får ett djur att göra något.

Det vi gör genom att ge hästen friheten till val:
– Relations byggande (Engagera)
– Man har ett mål utan att ha några krav (Framkalla)
– Att vara sig själva (Acceptans)
– Att främja hästens önskan att göra något, motivation (Framkalla)
– Att främja hästens nyfikenhet (Framkalla)
– Att hästen också får ha en åsikt, den har också känslor (Acceptans)
– Att främja vår och hästens medvetenhet (Framkalla)
– Att få val, så också får säga nej (Framkalla)
– Att samarbete i harmoni (Samarbete)
– Öka hästens välmående (Medkänsla)
– Att främja den mentala engagemang (Medkänsla)

“Ask often, be content with a little, reward always.”

Läs också en äldre blog angående att återansluta med din häst

Återansluta med din häst

Läs också en en äldre blog angående att kräva “fri tid”

Att kräva “fri tid”

Läs också en en äldre blog angående mindfulnessövning med din häst

Mindfulnessövningar med din häst

Publicerad den

Ponnyläger

Ängstugans Hästcenters Ponnyläger sommar 2021, ja och jag var med vid flera tillfällen. Den här erfarenhet har varit så otroligt positivt och att ser unga tjejer faktiskt vara intresserad om vad jag hade till att visa och berätta dem var like fantastisk.

Lägret var i 4 dag och första dagen var på lördag. Där fick tjejerna prova på lite på markarbete och miljöträning vid hand. 

Markarbete valde jag att ha en linje med fyra kon uppställd där de kunde öva på de 4 bas markarbete mål. “stoppbaka och stanna”. Här kan man läsa lite mer om hur man kan göra dem. De var jätteduktiga och jag visade dem hur de kan styra sina hästar medan de backar upp. Jag märkte hur de tyckte att det var lite löjligt att göra, men när vi kom till nästa delen fattade de direkt hur nyttig det i äntligen var. 

Sen gick vi till delen där jag hade gjord en banan med en bron, repgrind, paraplu, flaggan, dra med ett däck och bommar i en L form på marken. Alla var nog rätt så skeptiskt om flaggan och de tyckte att det skulle vara omöjligt att ha den med. Men dessa duktiga tjejer motiverade sig fram till att alla gick med flaggan! Och L formen på marken fick de veta hur nyttig det var att kunna styra sin häst när man bakar.

På söndag fick jag berätta lite om olika typer av bett och vi kollade lite närmare olika typer av bettlöst (det tycker de var intressant). De fick också testa att lyfta westernsadel och paddan och det var lite tyngre än de hade förväntat sig :p

Sen på måndag fick de delta i en teorilektion om hästens beteende, språk och välfärd. Den här lektion gjorde flera att tänka om lite på saker. Det var så roligt att se hur alla tog upp den information.

Publicerad den

Hästar har flyttat!

Nu har hästarna flyttat in till en annan stall som ligger ungefär 15 min från här. De mår väldigt bra där då de få stå i en utebox och får vara ute hela dagen nu på sommaren bredvid en massor av kompisar.

Stallet de står nu heter Ängstugans hästcenter

På Ängstugan är det viktigt att både häst och ryttare skall trivas i deras stallmiljö. De välkomnar alla typer av ryttare att bli del av deras familj. Felicia som är ägaren är väldigt mån om hästens välmåendet och är duktig med att sprida hennes kunskap till andra.

Publicerad den

Horse enrichment eller på Svenska Häst miljöanrikning

Fina och dyra ord, men vad betyder de? Och fram för allt vad betyder de för våra hästar?

Våra hästar har i stort sett kvar samma beteenden som de vilda och fria hästar. De flesta hästar hålls i en (för oss människor) vardaglig miljö där deras möjligheter till sysselsättning och att fullgöra deras naturliga beteendebehov blir mycket begränsade. Detta påverkar hästens välfärd negativt och kan leda till att de blir passiva och till och med utvecklar stressbetingade och oönskade beteenden. För att komma tillrätta med hästens välfärds- och beteendeproblem kan olika typer av miljöberikning introduceras för dem. Miljöberikning har som syfte att erbjuda djuren sysselsättning, främja deras naturliga beteenden och minska aggressivitet och andra oönskade problembeteenden.

Ett beteende som upprepas utan variation och som saknar tydligt mål eller funktion kallas man för stereotypt beteende. Tyvärr är det allt för många hästar som har någon form av stereotypt beteende. Dessa stereotypa beteende bedöms vara kopplad till exponering för en ”under önskvärda nivå” miljö.  Genom att förstå deras beteende och dess bakomliggande orsaker kan man minska förekomsten av stereotypier.

Många olika faktorer i hästens miljö såsom psykisk stress hos hästen har identifierats som förstärkande faktorer som leder till dessa stereotyper. Men också fysiska problem som bland annat kolik, magsår och viktnedgång kan utvecklas.

För i tiden behandlade man dessa stereotyper med så kallade mekaniska metoder, såsom krubbitarrem, anti krubbit medel, ”anti-weave bars” och öka kraftfoder. Dessa metoder bara förhindrar utförande av ett viss beteende, men inte behandlar den bakomliggande orsaken. Forskning har visat oss att hästar behöver ha en motivation för att förändra dessa beteende, därför behövs att tillfredsställas deras naturliga behov.

Det finns många olika leksaker man kan ge sin häst i boxen som kan hjälpa till att minska de stereotypa beteende, men forskning har visat att hästar hellre föredrar något att tugga på istället. Ett exempel på leksaker kan vara: foderbollar, slickstenar, lekbollar, bildäck, borstar att klia på, speglar och annat liknande. Många av dessa miljöberikningar innehåller någon form av foder eller godis är det bäst att använda sig av lågenergifoder så att hästar ej utvecklas fetma.

I vilt tillstånd lever hästar i flock och de betar gräs och andra växter största delen av dagen, de är herbivorer och deras mage är anpassad till fiberrik mat som innehallar lite stärkelse. Den domesticerade hästar får en hell annan diet då det ställs energikrävande krav och de utfodras ofta med energirikt foder flera gånger per dag. Den foder de får oftast innehåller lite vatten och en stor skillnad i näring jämfört med vad hästar skulle välja själva att äta i det vilda. För hästar är att leva i flock en stor trygghet och en viktig social aspekt samt att det ger en praktisk.

När en häst visar stereotypa beteende kan det ses som ett tecken att hästen miljö är ej optimalt, eftersom ett stereotypt beteende inte är ett naturligt beteende främjas inte hästens välfärd. De ”fem friheterna” som definieras hästens vallfärd genom att tillfredsställas deras fysiologiska och psykologiska behov är:

 1. Frihet från hunger, undernäring och törst
 2. Frihet från obehag genom att tillgodose en lämplig omgivning (för respektive ras)
 3. Frihet från smärta, skador och sjukdomar
 4. Frihet från rädsla och plågor
 5. Frihet att utöva de naturliga beteendena

Vissa har börjad med de så kallade HIT Active Stable för att tillgodose hästens naturliga behov. För att hästen skall må bra behöver den ha social och fysisk kontakt med andra hästar, röra på sig mycket och äta ofta.

Det man kan göra själv i sin lösdrift/hage:
– Om man nu ha en styrd grovfoder- och kraftfoderstation eller inte, viktigaste är att mängden bli bra fördelad över hela dagen
– En ligghall eller vindskydd där alla hästar kan ha lugn och ro
– En inbyggd rörelse, det vill säga att man placerar staketet så att hästen får gå en bit till maten
– Tempererad vattenho, helst en dubbel då hästar gärna dricka tillsammans
– Betesområde
– Hård yta område
– Lek och rullningsområde

Forsknings artikel om Horse Enrichment:
The enriching effect of non-commercial items in stabled horses

Publicerad den

Hästens stallmiljö

Dagarna blir kortare och nätterna blir längre. Vinter börjar smyga in och den tar med sig mycket diskussion angående stallets klimat. Tål våra hästar drag, behöver vi investera i en mekanisk ventilation, dörr öppet eller stängt och hur varmt skall det vara i stallet? Många saker att tänka på. Det finns rätt så mycket forskning om stallklimat och jag kommer att ta upp lite fakta om dem.

Luftfuktigheten

För hästar är den idealistiska luftfuktigheten i ett stall mellan 50 och 70 %. Men om stallet är varmt skall den vara maximalt 80%. Hästar tål mycket bättre drag än vi människor, så det är nog ofta att vi stänger dörren för vårt egen skull. Man måste göra en egen avvägning, att ha dörrar stängt kan leda i många fall till dålig luftkvalitet. Om man har dörrar stängt blir den inomhustemperaturen högre, men det ökar också fuktigheten. Ett stall som är varmt och fuktigt påverkar hästens stallhygienen och har en dålig effekt på byggnaden. Fukten kommer dels från hästarnas respiration, urin/avföring, svettning, men också från aktiviteter i stallet så som rengöring av stallet och duschning av hästar.

Temperaturen

Ett riktvärde av en temperatur mellan 2 och 8 grad i ett “varmt” stall kan vara bra. Ett svalare stall ger bättre luftkvaliteten och därför produceras det mindre ammoniak. Hur varmt eller kallt hästen har det beror på brytpunkten i omgivningstemperatur, den kallas för den nedre kritiska temperaturen. Som i sin tur är beroende på hästens individuella utfodringsmängd och hästens storlek, pälsansättning m.m. Enligt forskning kan en häst med päls tål en temperatur upp till -25C°, är hästen halv klippt eller hell klippt skall den bli hjälpt att öka sin värmeproduktion genom att ge den mer grovfoder.

Föroreningar i stallet

Det finns många olika typer av luftföroreningar i stallet som uppkommer båda från hästen och från stallets miljö. Dessa föroreningar är damm, värme, ammoniak och koldioxid. Det finns de som är synliga och de som är icke synliga. Det är just dessa icke synliga som är de farligaste. Om vi tar de icke synliga dammpartiklarna (Respirabla partiklar), till skillnad från de synliga fastnar de ej lätt i näshåla och svalg där hästen kan frustas ur dem. Dessa partiklar fortsätter ner i lungorna och det kan ge början till allergiska reaktioner, som i sin tur kan leda till minskningen i presentationsförmåga av hästen.

Respirabla partiklar är ej farlig för sig, men de kan tar med sig mikroorganismer så som mögelsvampar, bakterier och olika formar av sporer. Det är dessa mikroorganismer som främst framkallar andningsbesvär hos hästar.

Vad kan man göra själv för att få en bättre stallmiljö?

Lättaste svaret är att investera i ett bättre ventilationssystem, men om man har ej möjligheten till det kan man också göra:

– Se till att bädden i en box är rent och det ej ligger gammal urin som avger ammoniak

– Se till att foder och strö håller en god hygienisk kvalitet så att den ej dammar

– Se också till att platsen där fodret och strö är lagrat är rent från mögel

– Öppna fönster i boxarna om det finns undertrycksventilation i stallet

– Hålla fläktar och filter rena

Publicerad den 1 kommentar

Ångest och stress i hästar

Många vardagliga situationer kan orsaka ångest hos hästar. Ångest och stress härstammar från en mer djupare orsak och kräver ett unikt tillvägagångssätt baserat på både en förståelse för hästens instinktiva beteende och deras basbehov.

Exempel scenario:

Esther har planerad att ta en skogstur med sin häst Beauty. På ridbanan är Beauty ett stabilt sto som är rätt så bra utbildad. Esther kommer till gränsen av gården där den stabila Beauty helt plötsligt stannar och stelnar som en pinne. Hon är 100% uppmärksamma på hennes omgivning och håller huvudet högt uppe. Hon vill ej gå vidare och bara springa tillbaka till stallet. Esther blir rädd och hoppar av. Tillbaka i stallet säger hennes kompis Tina att hon bör vara mycket hårdare mot Beauty för att hon ej kommer undan att vara lyhörda och visa respekt mot ryttare, hon rekommenderar at Esther skall använda ett skarpare bett, sporrar och ett spö om hon skall rida ute…….

Tyvärr händer det här alldeles för ofta och vissa hästar kanske kommer att ”lyssna” på sina ryttare, men vad gör det med relationen och förtroendet?

Det är erfarenheter och medfödd beteende som formar hur varje häst reagerar i olika situationer. De följande är de mest vanliga orsakerna av ångest hos en häst:

 • Separationsångest
 • Presentationsångest
 • Situationsångest
 • Tråkighet/Understimulans
 • Anpassningsångest

Hästens naturliga beteende

För att förstå ångest i hästar, måste vi förstå deras sätt att tänka. Det är inte samma som till exempel vi eller hundar gör. I naturen är de en bytesdjur – lunch för rovdjur (glöm ej att vi människor är rovdjur). Det gör dem av natur mer benägna att fly än att slåss när något otäckt dyker upp.

Hästens hjärna är systematisk kopplat för att springa först och ställa frågor senare. När hästarna utvecklades överlevde de som sprang snabbare, eller som sprang först, attacker från rovdjur. Hästar som har den bästa reaktionstiderna överlevde attacken och kommer att överföra dessa egenskaper till sina avkommor. Resultatet är ett djur som är känsligt för vissa saker som påminner honom om rovdjur som smyger runt, eller andra saker som kan hota hästens välbefinnande.

Hästar är flockdjur och flockdjur söker kamratskap för att känna sig trygga. Det finns en tydlig rangordning i en flock. En “chef sto”, eller alfa häst, leder flocken tillsammans med en mäktig hingst som väktare.

Hästens naturliga instinkt och människors behov

Det är ej något som ofta passar ihop, ångest uppstår ofta när deras levnadsförhållanden inte matchar deras naturliga instinkter. Tänk en minut utifrån hästens perspektiv. Deras naturliga instinkt är att vara med en flock hela tiden, men vi sätter dem i en 3mx3m box mest av dagen och många hästar som kommer ut på dagen får stå ensam i en hage (för att vi människor är rädda att de kommer att skada sig).

Hästens naturliga instinkt är att röra på sig hela dagen, leta efter mat och äta konstanta små mängder för att inte stressa den lilla magen. Istället sätter vi hästar på våra egna scheman, matar dem spannmål eller pellets 2–3 gångar om dagen och kompletterar med hö några gånger om dagen.

Vi tar hästar till tävlingar med högtalare riktad mot dem, plastförpackningar som slår i arenan, folkmassan som jublar och flaggar som fladdrar. Det är väl inte konstigt att hästar som är normalt lugna hemma kan rädda på tävlingar. Det är ångest och stress, men inte så som vi människor upplever det.

Blandade signaler

Hästar vill glädja oss, de vill jobba. Om vi jobbar eller hantera våra hästar kan vi ge dem ibland blandade signaler. Hästen som är ivrig att göra rätt, blir orolig över de konstiga blandade signalerna och oväntade korrigeringarna. Ångest och stress beror på ofta på blandade signaler.

Eller ….

Hästar vet hur vi mår innan vi vet hur vi mår och det sitter i deras natur att reagera på detta. Det är ett medfött beteende för dem att reagera på ett visst sätt i olika situationer. I naturen är hästar anpassade för att svara på kommunikation från andra djur i sin grupp.

Så när du rider din häst och du tror till exempel att plasten i hörnet kommer att blåsa upp när ni skall komma förbi, dra inte åt dig på tyglar och blir spänd i kroppen. Kom istället ihåg att din häst ser till dig för ledning, och det mest hjälpsamma du kan göra för honom och dig själv är att vara lugnt och samlad.

Vanliga symtom på ångest hos hästar

 • Väva och gå rund i boxen: Både vävning och promenader, enligt Merck Veterinary Manual, är tecken på stress, tristess och ångest hos hästar. De kan orsaka belastning på leder och ligament. Hästar som väver och stall går kan vara underviktiga eftersom de bränner överflödiga kalorier.
 • Skakande eller darrande
 • Rullande ögon: En häst som rullar ögonen är rädd. Du kan se de vita. Hans hållning kan vara spänd, eller så kan han darra medan han rullar ögonen.
 • Backar in i ett hörn: Hästar som är rädda söker det snabbaste sättet att lämna en läskig situation.
 • Uppfödning: Hästar bak för att slå med frambenen. Uppfödning kan vara ett tecken på skräck.
 • Bocka eller/och skena

Vad kan man göra själv för att minska ångest och stress hos en häst?

 • Rutiner
 • Hantera stora förändringar i din hästs miljö
 • Ta hjälp av en tränare (Kolla in våra
 • Använd dig av tydliga instruktioner och var konsekvent
 • Kolla genom sadel och tränsen och ser vad som passar bättre till just din hästs
 • Markarbete: Trust-building övningar på marken är mycket bra att göra. Ett kan vara allt från att leda din häst runt “läskiga” hinder, som en presenning på marken, eller andra Trail övningar som försiktigt utsätter hästen för föremål som kan vara annorlunda än ”normalt”. Natural Horsemanship till exempel betonar förtroende och samarbete utan bestraffning, men den kan också vara ett idealiskt sätt att förbättra ditt band med din häst och hjälpa er tillsammans att återfå förtroende, balans och harmoni.
 • Stimulera din häst mer, ge den en uppgift
 • Longera innan ridningen
 • Belöna alltid, rätta till ibland, straffa aldrig!
 • Ta med en kompis på en lugn och stabil häst
 • Överväg att ge din hästkosttillskott (vår Chia de Gracia – Stress Away är ett bra exempel)

"The horse, with beauty unsurpassed, strenght immeasurable and grace unlike any other, still remains humble enough to carry a man upon his back" - Amber Senti

Med så många möjliga scenarier som kan öka ångest och stress för hästar är det ett under att vi alls få rida på dem! Bara det visar vilka underbara skapelser hästar är. De är förlåtande, mjuka, intelligenta varelser vars beteende ofta missförstås eller tolkas felaktigt.

Chia de Gracia - Stress Away
Publicerad den

Att ta hand om din häst vid varmt väder

Snabba fakta:
– Se till att det finns skugga, luftflöde och fri tillgång till rent vatten under varmt väder
– Rid inte när det är som allra varmast mitt på dagen
– Rid hellre på morgonen eller kvällen när det är svalare
– Om hästen är sjuk, dräktig, väldigt gammal eller väldigt ung ska du vara extra noga med att titta till den när det är varmt

Hästar tål generellt värme bra och har en förmåga att kyla ner kroppen genom att svettas ordentligt. Risken för värmeslag är inte så stor. Nedsatt allmäntillstånd, hög kroppstemperatur, oregelbunden andning och ostadig gång är några symptom på värmeslag.

Svettning och naturlig kylning
Hästar kyler sig normalt genom att svettas. Svetten förångas från hudytan och orsakar en kylande effekt. Mindre svett förångas under tider med hög luftfuktighet. Lufttemperatur och relativ luftfuktighet påverkar hästens förmåga att kyla sig själv. Hästar kan anpassas till heta och fuktiga väderförhållanden, nedanstående riktlinjer kan hjälpa till att minska (eller undvika) värmestress hos hästar.

En häst som arbetar hårt i en varm miljö kan förlora 10 till 15 liter svett per timme.

Håll din häst sval
Sommaren är en vanlig tid för värmerelaterade problem, men oväntat varmt väder kan bidra till överhettning, särskilt om hästar har en dålig kondition och har långa, tjocka päls.

Överhettning kan vara resultatet av:
– Varmt väder
– Hög luftfuktighet
– Dålig stallventilation
– Långvarig exponering för direkt solljus
– Överdrivet arbete
– Transport
– Fetma

Här är några tips för att hålla din häst sval och bekväm under varmt väder.

Se till att det finns rent vatten
 • Hästens dagliga behov av vatten är 5 liter per 100 kg kroppsvikt i vila. Det blir 25 liter för en 500 kg häst i underhållsbehov.
 • När en häst arbetar kan den förlora 10–15 liter kroppsvätska per timme och det betyder att den måste få dricka mer. Mängden förlorad vätska styrs av hur mycket den väger. Även ston som ger di till föl behöver större mängder vatten, cirka 50 liter per dag.
Minska tiden du rider och intensitet av passet

Värmestress kan påverka alla hästar men är särskilt vanligt hos äldre, överviktiga och omformade hästar. Unga föl tenderar att vara mer benägna att värmestress och dehydrering.

– Justera ditt schema (rida tidigt på morgonen eller sent på natten).
– Håll arbetet lätt och inkludera ofta pauser som gör att hästen kan svalna och återfå en normal andningsfrekvens. Arbeta inte hästen utöver sin kondition.
– Se upp för normal svettning.
– Skapa luftflöde (använd fläktar) och arbeta hästen i skugga när det är möjligt.
– Ge alltid tillgång till kallt, rent vatten och erbjuda vatten ofta under arbetet. Det finns ingen anledning att hålla bort vatten från en överhettad häst.
– Ring direkt en veterinär om din häst slutar att producera svett, andas kraftigt eller blir slö, orolig eller okoordinerad.

Se till att det finns skugga

– Skugga från träd eller byggnader ger dina hästar lättnad från solen. Var medveten om att skuggan kommer att förändras under dagen och att byggnader kan blockera det naturliga luftflödet.
– Se efter tecken på solbränna, särskilt på vita eller ljusa områden. Förutom skugga kan masker skydda din häst mot solbränna.

Tänk på elektrolyter

Överväg att tillhandahålla elektrolyter till hästar som har svettat kraftigt eller du förväntar dig att göra det. Om du lägger till elektrolyter i dricksvatten ska du också erbjuda vanligt vatten. Vissa hästar gillar inte smaken av elektrolyter och kommer att dricka mindre. Använd endast elektrolyter formulerade för hästar.

Vi säljar Chia de Gracia – Electrolyte Up på vår hemsidan

Kylla ner en överhettad häst
Att kyla en överhettad häst (rektaltemperaturer över 40 °C): (normallt är  37,2°C och 38,2°C):

– Användning av kallt vatten
– Applicera stora volymer kallt vatten överallt hästarnas kropp är det mest effektiva sättet att kyla en häst. Det finns inget fördel att koncentrera sig på att applicera kallt vatten på specifika områden som t.ex. stora blodkärl på nacken eller mellan benen. Kallt vatten, till och med appliceras över de stora musklerna orsakar inte bindning eller muskelskada.
– Dra fördel av fläktar eller fläktar
– Flytta till skugga

Effekter av värme på hästar
Långvarig exponering för höga temperaturer kan leda till värmestress, värmeslag och problem som uttorkning, muskelspasmer och kolik.

Tecken på värmestress
 • Rektala temperaturer över 40 °C
 • Ökad hjärtrytm
 • Ökad andningsfrekvens
 • Riklig svettning
 • Hängande öron
 • Trötthet
 • Uttorkning (Hudtältet varar i flera sekunder efter att ha nypats eller i axlarna)
 • Minskat foderintag

OBS Minskat foderintag kombinerat med förändringar i ämnesomsättningen under varmt väder kan orsaka kroppsviktförlust.

Se till att spåra foderintag, kroppskondition och kroppsvikt under varmt väder, särskilt för tunna, äldre och yngre hästar. Kontakta din näringsläkare eller veterinär om du märker kroppstillstånd eller kroppsvikt.

Värmeslag

Värmeslag är ett allvarligt överhettningstillstånd hos hästar, vilket kan uppstå när hästar arbetas hårt i extrem värme eller fukt. Kontakta din veterinär direkt om du misstänker att din häst får värmeslag.

Tecken på värmeslag

 • Rektala temperaturer över 40 °C
 • Snabba hjärt- och andningsfrekvenser som inte sjunker inom 20 minuter efter att du har stoppat träningen
 • Gnäggande och ångest
 • Dehydrering med torra slemhinnor och förlängda hudtält på 4 till 10 sekunder
 • Muskelsvaghet
 • Koordinationssvårigheter
 • Kollaps

Bästa kyltekniker (i effektivitetsordning)
– Applicering av kallt vatten – Applicera stora volymer kallt vatten överallt hästarnas kropp är det mest effektiva sättet att kyla en häst. Det finns inget fördel att koncentrera sig på att applicera kallt vatten på specifika områden som t.ex. stora blodkärl på nacken eller mellan benen. Kallt vatten, till och med appliceras över de stora musklerna orsakar inte bindning eller muskelskada.
– Dra fördel av fläktar eller fläktar
– Flytta till skugga

Aggressiv kylning är den viktigaste faktorn för att minska värmeslag i hästar och minskar i hög grad risken för kollaps och potentiell skada.

Saker som inte fungerar
Isförpackningar – Placera isförpackningar över stora blodkärl, t.ex. mellan bakbenen eller över halsen är inte effektiv
Is eller kallt vatten i ändtarmen – Är invasiv behandling, är inte tillåtet, är farligt och också ineffektivt
Våta handdukar – Att placera våta handdukar över hästen saktar faktiskt ner värmen förlust

Ring veterinären om din häst visar tecken på dålig återhämtning:
– Ojämnhet (”vinglande”) – särskilt när du stoppar efter träning
– Flämtar (snabb och tillbaka hållande andning) 10-15 minuter efter att kylningen har börjat
– Oförändrad förhöjd hjärtfrekvens
– Torr tandkött eller tandkött med annan färg än normalt ljusrosa
– Häst visar liten reaktion på människor eller miljö
– Häst verkar agiterad, orolig eller blir okontrollerbar


Tips att läsa:

Ny forskning vid SLU och SVA visar att vissa hästar väljer att skydda sig mot såväl värme som insekter

FEI dokumentation: “OPTIMISING PERFORMANCE IN A CHALLENGING CLIMATE

Publicerad den 1 kommentar

Att kräva “fri tid”

För att förstora kraften av “fri tid”, lämna din häst i sin hage eller lämna dem tillbaka till deras hage. Ingen ridning, ingen träning …. bara göra hela upplevelsen trevligt för hästen och visa dem att du ej förväntar något av dem varje gång de ser dig.

Släppa loss hästen, om du har ej tillgång till en tom hage använd ridhuset/paddocken. Du kan antingen går runt avslappnat eller så sitter du dig på en pall eller något annat. Viktigaste är du kopplar av dig med din häst. Om de kommer till dig kan du ha en liten borstning/klapp/mys stund med din häst, men hästen är fri att vandra iväg om de vill.

Men också när man rider kan man använda sig av att göra träningen roligare och givande.

Man behöver ej använda sig av klickar träning eller mat/godis för att integrera positiv förstärkning in din träning. Många hästar tycker också mycket om verbalt beröm, vila och att bli kliat. Men det finns också andra formar av positiv förstärkning.

Här kommer flera exemplar:

 • Sluta ej av ett ridpass när allt gör fel, men avsluta den så snart din häst gör något bra! Släppa av gjorden, eller ta av sadeln och tränset och låt dem få rulla i sanden. Hästar upplever ofta att inte rida längre givande, detta är en positiv förstärkning för att göra rätt sak!
 • När du förbereder en måltid och vill mata din häst, vänta tills de slutar skrapa foten eller ha öronen framåt och ge dem maten då. Detta är en positiv förstärkning för det beteende du gillar! Inget att slå, ropa, jaga tillbaka, behövs. Du ser snabbt en förändring i beteende!
 • Att låta hästen beta efter ett ridpass kan vara en belöning!
 • Låt din häst gå genom porten de ville gå igenom men de var lite påträngande, vänta till hästen går tillbaka eller bort och sen öppnar grinden. Hästen upplever då att gå genom grinden givande, det är en positiv förstärkning.
 • Klia, klia och klia! Massor av kliande när din häst gör det du vill. Oavsett om det är att den håller sig utanför din personliga plats, plocka upp den fina traven, gå över ett hopp eller något annat.