Tjänster

Vi erbjudar olika tjänster som kan bli individuellt anpassad till din och din hästens behov.

  • Vi har individuella lektioner med ett tema, t.ex. en problemlösning, naturligt markarbete (NH), toleransträning, trail och m.m.
  • Dessa lektioner erbjudar vi också i grupp av minimal 2 ekipage och maximalt 6 ekipage.
  • Clinic med tema av 1 eller 2 dag
  • Föreläsningar om bland annat: hästens beteende, naturligt kommunikation, foder konsultation, personlig utveckling och m.m.
  • Konsultation om foderstat och foderstat beräkning
  • Online kurser

För mer information angående våra tjänster kolla gärna under menu Tjänster