Vi erbjuder

Min arbetssätts och filosofi bygger på beteendevetenskap och hästpsykologi som man sen använder på ett naturligt sätt. Vår vision är nytänkande och evidensbaserad forskning som har visad att utveckla hästens välmående

NH passar bra till alla hästar, oavsett ålder, kön, ras, inriktning, mål och så vidare. Ändå vad man behöver är en repgrimma och en arbetsrep som är minst 3,6m långt och ett öppet sinne.

NH Inriktad lektion

Våra lektioner är inriktad i NH, det vill säga att vi undviker rädsla och smärtbaserad träningsmetoder. Man kan få lektioner både från marken och på hästen.

Kurs/Clinic

Vi erbjudar kurser med ett tema, t.ex. problemlösning, naturligt markarbete (NH), toleransträning, trail, saker hästhantering och m.m.

Föreläsning

Våra föreläsningar och clinics kan bokas av allt från ridskolan, stallet, förenigingen, konferensen eller utbildningar. Vi kan sätta upp en individuell plan tillsammans eller ni använder er av våra speciellt framtagna koncept.

Online kurser

Vi erbjudar olika kurser online där man får utbildningsmaterial och uppgifter. Genom appen Ridesum har vi också möjligheten för digitala livepass eller om ni är i behov av feedback på en filmad träning

Utrustning

Här hittar ni produkter vi säljar av bland annat Weaver, Bickmore, Ray Holes och mycket mera

Naturligt hästtillskott

Här hittar ni produkter från Chia de Gracia, de är 100% naturliga och ger, tillgodose hästens naturliga behov och de har en väldigt positivt effekt

Foder konsultation

Hästens utfodring är en av de fem domänerna som är viktigt för hästen. Målet är att hästen skall ha en bra välfärd. Vi erbjudar foder konsultation samt foderstats beräkning

Miljöträning

Toleransträning

Toleransträning syftar till ett mer tryggare, mer självsäkra, modigare och coolare häst. Som litar på sin människa och des miljö. Du lär dig vid vår toleransträning om din hästs reaktioner under säkrare förhållande.

Problem lösning

Individuell anpassad efter behov och önskemål. Är NH inriktad, Individuell anpassad efter behov och önskemål. Är NH inriktad.